Highlights | HLHT – Bình Dương | Phi Sơn bùng nổ, chủ nhà tránh xa nhóm nguy hiểm