HIGHLIGHTS | LPBANK HOÀNG ANH GIA LAI – MERRYLAND QN BÌNH ĐỊNH | Night Wolf V.League 1 – 2023/24