Highlights | Nam Định – Hà Nội: Chia điểm trong thế trận giằng co tại Thiên Trường