Highlights | Nam Định – Hà Nội:
Chia điểm trong thế trận giằng co tại Thiên Trường