Highlights | Viettel FC vs Topenland Bình Định | Vòng 23 Night Wolf V.League 1 – 2022