Điều lệ Giải bóng đá Cúp Quốc Gia Nhựa Hoa Sen 2012 – Cập nhật sửa đổi

Điều lệ Giải bóng đá Cúp Quốc Gia Nhựa Hoa Sen 2012 - Cập nhật sửa đổi ngày 27/4