Cầu thủ nghỉ thi đấu vòng 7 giải Hạng Nhất – Tôn Hoa Sen 2012

Ban tổ chức giải Hạng Nhất - Tôn Hoa Sen 2012 thông báo các cầu thủ nghỉ thi đấu vòng 7 ngày 25/2/2012 như trong file đính kèm.