Danh sách cầu thủ nghỉ thi đấu ở vòng 7 giải HNQG – Sứ Thiên Thanh 2017

Theo thông báo tổng hợp kết quả tại vòng 6 của giải HNQG – Sứ Thiên Thanh 2017, Ban tổ chức giải HNQG – Sứ Thiên Thanh 2017 thông báo danh sách cầu thủ phải nghỉ thi đấu ở vòng thứ 7, cụ thể như sau:

Họ tên cầu thủ Số áo CLB Trận đấu phải nghỉ Lý do
CLB – CLB Ngày
Phạm Văn Thuần 12 Nam Định Nam Định – XM Fico Tây Ninh 18/3 2TV
Trần Phú Nguyên 20 XM Fico Tây Ninh Nam Định – XM Fico Tây Ninh 18/3 2TV
Lê Đức Tài 27 XM Fico Tây Ninh Nam Định – XM Fico Tây Ninh 18/3 2TV


Trưởng Ban tổ chức giải           
Nguyễn Minh Ngọc           
(đã ký)