Quyết định Kỷ luật: "Phạt CLB Bóng đá Hùng Vương An Giang"

Điều 1: Phạt CLB Bóng đá Hùng Vương An Giang 2,000,000 đ (Hai triệu đồng) do có 05 cầu thủ bị thẻ vàng trong trận đấu giữa CLB Bóng đá Hùng Vương An Giang và CLB Bóng đá Bình Định tại lượt trận thứ 9, ngày 18/5/2013 vi phạm điểm a khoản 1 Điều 46 Quy định Kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. CLB Bóng đá Hùng Vương An Giang  có trách nhiệm nộp tiền phạt theo quy định tại Điều 1 vào tài khoản của Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong vòng 15 ngày kể từ ngày Quyết định Kỷ luật có hiệu lực.

Tên tài khoản: Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam
Số tài khoản: 122908239 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Hà Nội.

Điều 3: BTC Giải bóng đá HNQG – Eximbank 2013 và CLB Bóng đá Hùng Vương An Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TRƯỞNG BAN KỶ LUẬT          

Nguyễn Hải Hường             
(đã ký)