Quyết định kỷ luật – BTC trận đấu của CLB bóng đá XM Vicem Hải Phòng

Điều 1. Cảnh báo và phạt 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng) đối với Ban tổ chức trận đấu của Clb bóng đá Xi Măng Vicem Hải Phòng do vi  phạm khoản 5 Điều 68 Quy định về Kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong trận đấu giữa CLB bóng đá Xi Măng Vicem  Hải Phòng và CLB Hà Nội T&T tại lượt trận thứ 10, ngày 19/5/2013 trên sân vận động Lạch Tray.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban tổ chức trận đấu của CLB bóng đá Xi Măng Vicem Hải Phòng có trách nhiệm nộp tiền phạt theo quy định tại Điều 1 vào tài khoản của Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong vòng 15 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 3. Ban tổ chức trận đấu của CLB bóng đá Xi Măng Vicem Hải Phòng có quyền khiếu nại lên Ban Giải quyết khiếu nại Liên đoàn Bóng đá Việt Nam theo quy định tại Quy định về Kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Điều 4. BTC giải bóng đá VĐQG – Eximbank 2013 và Ban tổ chức trận đấu của CLB bóng đá Xi Măng Vicem Hải Phòng có liên quan chịu thi hành Quyết định này.

TRƯỞNG BAN KỶ LUẬT       

Nguyễn Hải Hưởng          
(đã ký)