Quyết định số 115 về việc kỷ luật thủ môn Trần Anh Đức


Điều 1. Phạt Năm triệu đồng và đình chỉ thi đấu hai trận kế tiếp đối với thủ môn Trần Anh Đức (số 1) của CLB bóng đá Hà Nội do vi phạm Điều 60 Quy định Kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trong trận đấu giữa CLB bóng đá Huế và CLB bóng đá Hà Nội tại lượt trận thứ 2, ngày 22/3/2014 trên sân vận động Tự Do.

Điều 2
. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ môn Trần Anh Đức có trách nhiệm nộp tiền phạt theo quy định tại Điều 1 vào tài khoản của Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong vòng 15 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 3. BTC giải bóng đá HNQG – Kienlongbank 2014, các đơn vị, cá nhân có liên quan, thủ môn Trần Anh Đức và CLB bóng đá Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TRƯỞNG BAN KỶ LUẬT        

Nguyễn Hải Hường           
(đã ký)