Quyết định thành lập BTC Giải Hạng Nhất Quốc Gia – Sứ Thiên Thanh 2017

Ngày 20/1/2017, TGĐ VPF - Ông Cao Văn Chóng ký Quyết định số 05, thành lập BTC Giải bóng đá Hạng Nhất Quốc gia - Sứ Thiên Thanh 2017.

Ban tổ chức Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia – Sứ Thiên Thanh 2017, gồm các thành viên có tên sau đây:
1. Ông Nguyễn Minh Ngọc       Phó Tổng Giám đốc VPF            – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Ngọc Thanh     Cục trưởng Cục TMTC               – K20 Phó Trưởng ban
3. Ông Đoàn Phùng                  Trưởng Đoàn Bóng đá Huế        – Ủy viên
4. Ông Nguyễn Thanh Hải Phó Giám đốc TTTT Viettel               – Ủy viên
5. Ông Hoàng Chuyên Cần       Trưởng phòng HCNS  VPF       – Ủy viên
6. Ông Nguyễn Đức Mạnh        Trưởng phòng TT&TT VPF       – Ủy viên
7. Bà Hà Thị Duyên                   Trưởng phòng TCKT VPF        – Ủy viên
8. Bà Phùng Thị Thu Khuê        Phòng PL&TCCT VFF              – Ủy viên
9. Bà Phạm Thị Ánh Tuyết        Phó Trưởng phòng TCTĐ VPF – Ủy viên