Số liệu chuyên môn sau trận đấu bù vòng 1 GĐ 2 Giải HNQG LS 2020

  • Bàn thắng: 184 bàn, trung bình 2,36 bàn/trận
  • Thẻ vàng: 297 thẻ, trung bình 3,81 thẻ/trận
  • Thẻ đổ: 13 thẻ, trung bình 0,17 thẻ/trận
  • Tổng cộng khán giả: 141.200 người (Trận đấu không khán giả: 2 trận; Trận đâú hạn chế khán giả: 1 trận; Trận đấu bình thường: 75 trận).