Số liệu chuyên môn sau vòng 3 LS V.League 2-2022

Số liệu chuyên môn vòng 3:

Tổng số bàn thắng: 19 bàn; Trung bình 3.17 bàn/trận
Thẻ vàng: 27 thẻ; Trung bình 4.5 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 3 thẻ; Trung bình 0.5 thẻ/trận
Khán giả: 6900 người, cụ thể:
Sân Phú Thọ: 300 người
Sân Long An: 400 người
Sân Cần Thơ: 3000 người
Sân Ninh Bình: 700 người
Sân Tự Do: 2500 người
Sân Thanh Trì: Trận đấu kín, không KG

Số liệu chuyên môn sau vòng 3:

Tổng số bàn thắng: 37 bàn; Trung bình 2.06 bàn/trận
Thẻ vàng: 74 thẻ; Trung bình 4.11 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 5 thẻ; Trung bình 0.28 thẻ/trận
Khán giả: 20.900 người,