Số liệu chuyên môn sau vòng 5 giai đoạn 1 Giải HNQG LS 2020

Số liệu chuyên môn vòng 5:

  • Bàn thắng: 11 bàn, trung bình 1.83  bàn/trận.
  • Thẻ vàng:  24  thẻ, trung bình 4  thẻ/trận.
  • Thẻ đỏ:     3  thẻ, trung bình 0.5 thẻ/trận
  • Khán giả: 13.700 người, trung bình 2283 người/trận

Số liệu chuyên môn sau vòng 5:

  • Bàn thắng: 83 bàn, trung bình 2,77bàn/trận
  • Thẻ vàng: 102 thẻ, trung bình 3,4 thẻ/trận
  • Thẻ đỏ: 9 thẻ, trung bình 0,3 thẻ/trận
  • Khán giả: 64.200 người, trung bình 2.214 người/ trận.