Thành lập Ban Điều hành giải bóng đá Cúp QG – Sư Tử Trắng 2018 và giải bóng đá HNQG – An Cường 2018

Ngày 5/4/2018, Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã ra quyết định số 17/QĐ-HĐQT-VPF chính thức thành lập Ban Điều hành Giải Bóng đá Cúp Quốc gia - Sư Tử Trắng 2018 và Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia - An Cường 2018

Theo đó, Ban Điều hành gồm có:

1. Trưởng Ban: Ông Trần Anh Tú, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VPF
2. Phó Trưởng Ban: Ông Nguyễn Minh Ngọc, Phó TGĐ Công ty VPF
3. Phó Trưởng Ban: Ông Trần Hoàng Việt, Phó TGĐ Công ty VPF
4. Phó Trưởng Ban: Ông Lê Hồng Thái, Chánh Văn Phòng Công ty VPF.
5. Phó Trưởng Ban: Ông Nguyễn Ngọc Thanh, Cục trưởng Cục tham mưu, tác chiến – K20, Bộ Công an.