Thông báo màu trang phục thi đấu tại giải HNQG – Sứ Thiên Thanh 2017

BTC giải thông báo màu trang phục thi đấu tại giải HNQG – Sứ Thiên Thanh 2017 theo đăng ký của các CLB, cụ thể như sau:

Loại Đối tượng TRANG PHỤC CHÍNH TRANG PHỤC DỰ BỊ
Áo Quần Tất Áo Quần Tất
CLB Bình Phước
Cầu thủ Đỏ Đỏ Đỏ Xanh Xanh Xanh
Thủ môn 1 Đen Đen Đen Vàng Vàng Vàng
Thủ môn 2 Đen Đen Đen Vàng Vàng Vàng
CLB Bóng đá Huế
Cầu thủ Trắng Xanh Xanh Xanh Trắng Trắng
Thủ môn 1 Đen Đen Đen Xanh Xanh Xanh
Thủ môn 2 Đen Đen Đen Xanh Xanh Xanh
CLB Đắk Lắk
Cầu thủ Đỏ Đỏ Đỏ Vàng Vàng Vàng
Thủ môn 1 Xám Xám Đen Xám Xám Đen
Thủ môn 2 Xanh lá Xanh lá Đen Xanh lá Xanh lá Đen
CLB Đồng Tháp
Cầu thủ Vàng Vàng Xanh-Vàng Hồng Hồng Xanh-Hồng
Thủ môn 1 Đen Đen Xanh-Đen Xanh Xanh Xanh
Thủ môn 2 Đen Đen Xanh-Đen Xanh Xanh Xanh
CLB Nam Định
Cầu thủ Vàng Vàng Vàng Đỏ Đỏ Đỏ
Thủ môn 1 Đen Đen Đen Cam Đen Đen
Trang phục dự bị 2
Cần thủ Trắng Trắng Trắng
Thủ môn 1 Xanh Đen Đen
CLB Viettel
Cầu thủ Đỏ Đỏ Đỏ Trắng Trắng Trắng
Thủ môn 1 Đen Đen Đen Xanh Xanh Đen
Thủ môn 2 Đen Đen Đen Xanh Xanh Đen
CLB XM Fico Tây Ninh
Cầu thủ Xanh Xanh Xanh Đỏ Đỏ Đỏ
Thủ môn 1 Đen Đen Đen Vàng Vàng Vàng
Thủ môn 2 Đen Đen Đen Vàng Vàng Vàng

Trưởng Ban tổ chức giải           
Nguyễn Minh Ngọc              
(đã ký)