Thông báo số 11 giải bóng đá HNQG – An Cường 2018

1.  Về việc đăng ký, thay đổi nhân sự của CLB XM Fico Tây Ninh:
Theo đề nghị của CLB Bóng đá XM Fico Tây Ninh về việc hủy đăng ký chức danh Giám đốc kỹ thuật của CLB; sau khi xem xét, BĐH Giải thông báo: Ông Phan Bá Hùng thôi đăng ký chức danh Giám đốc kỹ thuật CLB XM Fico Tây Ninh kể từ trận đấu Vòng 14, ngày 08/9/2018.

2. Về các Quyết định kỷ luật:

Ngày 26/7/2018, Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã ban hành các Quyết định kỷ luật:

 – Quyết định kỷ luật số 344/QĐ-LĐBĐVN: Phạt 5.000.000đ (Năm triệu đồng) và đình chỉ làm nhiệm vụ 03 (ba) trận kế tiếp đối với ông Trần Kim Đức, Giám đốc Kỹ thuật CLB Bóng đá Bình Định TMS do có hành vi phản ứng với trọng tài trong trận đấu giữa CLB Đắk Lắk và CLB Bình Định TMS tại Vòng 13 Giải Bóng đá HNQG – An Cường 2018, ngày 21/7/2018 trên SVĐ Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Theo hiệu lực của quyết định này, ông Trần Kim Đức sẽ phải nghỉ làm nhiệm vụ tại trận đấu bù Vòng 11 và Vòng 14, 15 Giải Bóng đá HNQG – An Cường 2018;
– Quyết định kỷ luật số 345/QĐ-LĐBĐVN: Phạt 5.000.000đ (Năm triệu đồng) và đình chỉ làm nhiệm vụ 02 trận kế tiếp đối với ông Bùi Đoàn Quang Huy, HLV trưởng CLB Bóng đá Bình Định TMS do có hành vi phản ứng với trọng tài trong trận đấu giữa CLB Đắk Lắk và CLB Bình Định TMS tại Vòng 13 Giải Bóng đá HNQG – An Cường 2018, ngày 21/7/2018 trên SVĐ Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.
Theo hiệu lực của quyết định này, ông Bùi Đoàn Quang Huy sẽ phải nghỉ làm nhiệm vụ tại trận đấu bù Vòng 11 và Vòng 14 Giải Bóng đá HNQG – An Cường 2018;

– Quyết định kỷ luật số 346/QĐ-LĐBĐVN: Cảnh cáo ông Bùi Võ Viết Tuấn, trợ lý HLV CLB Bóng đá Bình Định TMS do có hành vi phản ứng với trọng tài trong trận đấu giữa CLB Đắk Lắk và CLB Bình Định TMS tại Vòng 13 Giải Bóng đá HNQG – An Cường 2018, ngày 21/7/2018 trên SVĐ Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.