Thông báo số 3 Giải HNQG LS 2020

Ngày 4/6/2020, BĐH Giải ban hành Thông báo số 3 của Giải với những nội dung cụ thể như sau:

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam BCH lần thứ 6, khóa VIII (nhiệm kỳ 2018 – 2020) ngày 13 tháng 5 năm 2020 về việc  thay đổi phương thức thi đấu Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia LS 2020; ngày 05 tháng 6 năm 2020, Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia LS 2020 sẽ chính thức khởi tranh với các trận đấu Vòng 1 giai đoạn 1.

Để các trận đấu tổ chức đảm bảo an toàn, đúng quy định, Công ty VPF và BĐH Giải đề nghị các CLB, BTC trận đấu, các thành viên tham dự Giải thực hiện một số nội dung sau:

  1. Công tác phòng chống dịch Covid-19.

1.1. Tiếp tục duy trì các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các quy định của Bộ Y tế và nội dung Hướng dẫn thực hiện những biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 của BĐH Giải.

1.2. Triển khai hoạt động in dán poster tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 tại các trận đấu, cụ thể như sau:

– Kích thước: 60 x 80 cm (thiết kế gửi kèm).

– Vị trí: Các lối cổng, cửa ra/vào sân vận động.

– Số lượng: Căn cứ thực tế số lượng cổng, cửa ra/vào sân để in số lượng poster phù hợp.

  1. Một số nội dung cần lưu ý về Luật thi đấu và Điều lệ Giải:

Đề nghị các thành viên tham dự Giải chủ động nghiên cứu, triển khai các văn bản sửa đổi, bổ sung sau:

2.1. Luật thi đấu:

Các quyết định do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ban hành ngày 18/5/2020:

– Quyết định số 156/QĐ-LĐBĐVN về việc ban hành sửa đổi tạm thời Luật 3.

– Quyết định số 157/QĐ-LĐBĐVN về việc ban hành các sửa đổi, bổ sung Luật thi đấu 2020/2021.

2.2. Điều lệ Giải:

Thông báo số 50/TB-VPF ngày 16 tháng 5 năm 2020 của Công ty VPF về việc sửa đổi Điều lệ Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia LS 2020 (có văn bản kèm theo).

  1. Về việc tổ chức Khai mạc Giải:

– Lễ Khai mạc chính thức của Giải: được tổ chức trước khi bắt đầu trận đấu giữa CLB Bình Định và CLB Đắk Lắk, ngày 06/6/2020 trên SVĐ Quy Nhơn, Bình Định.

– Ngoài Lễ Khai mạc chính thức trên SVĐ Quy Nhơn, các trận đấu trên 5 sân còn lại của Vòng 1 và các trận đấu Vòng 2 thực hiện nghi thức tổ chức trận đấu đầu tiên theo công văn số 151/BĐH-TCTĐ ngày 03/6/2020.

BĐH Giải đề nghị các BTC trận đấu triển khai đầy đủ công tác chuẩn bị, phối hợp chặt chẽ với BĐH Giải và Giám sát trận đấu, tiến hành Lễ Khai mạc theo quy định của Điều lệ và chương trình, kịch bản hướng dẫn của Công ty VPF (gửi lại kèm theo Thông báo).

  1. Về nghi thức trận đấu:

4.1 Nghi thức trận đấu:

Thực hiện theo hướng dẫn kèm theo Công văn số 64/VPF-TCTĐ ngày 02 tháng 03 năm 2020 về việc thay đổi nghi thức ra sân tại mùa giải Bóng đá Chuyên nghiệp 2020 (có văn bản và tư liệu hướng dẫn kèm theo);

4.2 Nội dung phát thanh trong trận đấu:

BTC trận đấu thực hiện đúng hướng dẫn nội dung phát thanh trên sân theo mẫu quy định của BĐH Giải trong tất cả các trận đấu ( Thông báo gửi kèm); đặc biệt, phải có phần giới thiệu quan chức đến dự khán trận đấu.

  1. Về công tác tổ chức trận đấu và tài trợ, truyền thông:

– Các BTC trận đấu thực hiện kiểm tra hệ thống chiếu sáng, âm thanh, các hạng mục cơ sở vật chất, sân thi đấu, sân tập, các phòng chức năng, khán đài… kịp thời duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các hạng mục đảm bảo các điều kiện theo quy định.

– Triển khai thực hiện tốt các quy định về công tác tài trợ, quảng cáo và truyền thông theo Điều lệ Giải. Kiểm tra hệ thống bảng biển quảng cáo, logo, trang phục… đảm bảo chính xác thiết kế theo quy định và hướng dẫn của Công ty VPF;

– Trước trận đấu tổ chức tuyên truyền về công tác phòng chống dịch Covid-19 và yêu cầu khán giả thực hiện đúng quy định khi cổ vũ các trận đấu.

5. Về việc điều chỉnh giờ thi đấu

Căn cứ đề nghị của CLB Bóng đá Huế về việc thay đổi giờ thi đấu trên sân động Tự Do; sau khi xem xét, BĐH Giải thông báo:

Các trận đấu trên sân vận động Tự Do tại Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc Gia LS 2020 sẽ bắt đầu vào lúc 17:00 thay vì 16:00 như lịch thi đấu đã ban hành (lịch cập nhật gửi kèm thông báo).

BĐH Giải đề nghị BTC trận đấu sân vận động Tự Do, các CLB, cùng các thành viên cập nhật thông tin, chủ động đảm bảo tốt công tác tổ chức, thi đấu tại các trận đấu trên sân vận động Tự Do theo giờ thi đấu điều chỉnh nêu trên.

Vì sự thành công của Giải Bóng đá HNQG LS, Công ty VPF và BĐH Giải mong nhận được sự nỗ lực, hợp tác, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của BTC địa phương, các CLB cùng toàn thể các thành viên tham dự Giải.