Thông báo số 9 giải Hạng Nhất – Tôn Hoa Sen 2012

Theo đề nghị của CLB Bóng đá Xi măng Fico Tây Ninh về việc thay thế HLV, BTC giải chấp thuận cho CLB Bóng đá Xi măng Fico Tây Ninh được đăng ký ông Vũ Trường Giang với chức vụ HLV trưởng thay cho ông Phạm Anh Tuấn kể từ lượt trận đấu thứ mười, ngày 17/3/2012.

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2012

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC GIẢI     

Nguyễn Hữu Bàng               
(đã ký)