Highlights | Sài Gòn – Hoàng Anh Gia Lai | Đỗ Merlo gieo sầu ngày trở lại của Kiatisuk