Nam Định chia điểm đầy khó khăn trước Than Quảng Ninh trên SVĐ Thiên Trường