Sông Lam Nghệ An – Hoàng Anh Gia Lai l Siêu phẩm của Phan Văn Đức ấn định chiến thắng