Số liệu chuyên môn sau vòng 3 Night Wolf V.League 1-2022

Số liệu chuyên môn vòng 3:

Tổng số bàn thắng: 10 bàn; Trung bình 2 bàn/trận
Thẻ vàng: 18 thẻ; Trung bình 3,6 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 1 thẻ; Trung bình 0,2 thẻ/trận
Khán giả: 34.500 người, cụ thể:
Sân Hàng Đẫy: 3000 người
Sân Vinh: 4000 người
Sân Hòa Xuân: 5000 người
Sân Lạch Tray: 17500 người
Sân Thống Nhất (CLB TPHCM): 5000 người

Số liệu chuyên môn sau vòng 3:

Tổng số bàn thắng: 25 bàn; Trung bình 1,67 bàn/trận
Thẻ vàng: 63 thẻ; Trung bình 4,2 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 1 thẻ; Trung bình 0,07 thẻ/trận
Khán giả: 88.000 người,