Hạng Nhất Quốc Gia LS 2019

 • Mới nhất
 • Tháng 1
 • Tháng 2
 • Tháng 3
 • Tháng 4
 • Tháng 5
 • Tháng 6
 • Tháng 7
 • Tháng 8
 • Tháng 9
 • Tháng 10
 • Tháng 11
 • Tháng 12
 • Tất cả
HNQG 2019 Vòng 01

Thứ 6

05 Tháng 04, 2019

17:00
01
SVĐ TTĐT trẻ PVF
Phố Hiến
Bình Phước
TTTT HD

Thứ 7

06 Tháng 04, 2019

16:00
02
SVĐ Quy Nhơn
Bình Định
Đồng Tháp
17:00
03
SVĐ Long An
Long An
Đắk Lắk
19:00
04
SVĐ Mỹ Đình
Phù Đổng
An Giang
TTTV HD

Chủ Nhật

07 Tháng 04, 2019

HNQG 2019 Vòng 02

Thứ 6

12 Tháng 04, 2019

17:00
09
SVĐ Vinh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Bóng đá Huế
Thể thao TV

Thứ 7

13 Tháng 04, 2019

15:30
07
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
XM Fico Tây Ninh
16:30
08
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Phù Đổng
Thể thao TV

Chủ Nhật

14 Tháng 04, 2019

15:30
11
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Phố Hiến
DRT
15:30
10
SVĐ An Giang
An Giang
Long An
17:00
12
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Bình Định
Thể thao TV
HNQG 2019 Vòng 03

Thứ 7

20 Tháng 04, 2019

15:30
15
SVĐ Thanh Trì
Phù Đổng
Đồng Tháp
Thể thao TV
17:00
14
SVĐ TTĐT trẻ PVF
Phố Hiến
XSKT Cần Thơ
TTTT HD

Chủ Nhật

21 Tháng 04, 2019

16:00
17
SVĐ Quy Nhơn
Bình Định
An Giang
17:00
18
SVĐ Long An
Long An
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
TTTT HD
HNQG 2019 Vòng 04

Thứ 5

25 Tháng 04, 2019

17:00
19
SVĐ Vinh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Phố Hiến
BĐTV, BĐTV HD

Thứ 7

27 Tháng 04, 2019

15:30
21
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Bóng đá Huế
DRT
15:30
20
SVĐ An Giang
An Giang
XM Fico Tây Ninh
17:00
22
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Phù Đổng
TTTT HD

Chủ Nhật

28 Tháng 04, 2019

15:30
23
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Long An
16:30
24
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Bình Định
TTTT HD
HNQG 2019 Vòng 05

Chủ Nhật

05 Tháng 05, 2019

15:30
28
SVĐ Thanh Trì
Phù Đổng
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Thể thao TV HD
16:00
26
SVĐ Tự Do
Bóng đá Huế
Long An
16:00
27
SVĐ Quy Nhơn
Bình Định
Đắk Lắk
16:30
29
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Đồng Tháp
17:30
30
SVĐ TTĐT trẻ PVF
Phố Hiến
XM Fico Tây Ninh
Thể thao TV HD

Thứ 2

06 Tháng 05, 2019

17:00
25
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
An Giang
TTTT HD
HNQG 2019 Vòng 06

Thứ 6

10 Tháng 05, 2019

15:30
31
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Bóng đá Huế

Thứ 7

11 Tháng 05, 2019

15:30
32
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
XSKT Cần Thơ
DRT
17:00
34
SVĐ TTĐT trẻ PVF
Phố Hiến
An Giang
TTTT HD
17:00
33
SVĐ Long An
Long An
Bình Định

Chủ Nhật

12 Tháng 05, 2019

16:00
35
SVĐ Tây Ninh
XM Fico Tây Ninh
Phù Đổng
TTTT HD
17:00
36
SVĐ Vinh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Bình Phước
Thể thao TV
HNQG 2019 Vòng 07

Thứ 6

17 Tháng 05, 2019

15:30
38
SVĐ Thanh Trì
Phù Đổng
Phố Hiến
BĐTV, BĐTV HD
15:30
37
SVĐ An Giang
An Giang
Đắk Lắk

Thứ 7

18 Tháng 05, 2019

17:00
40
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
XM Fico Tây Ninh
TTTT HD

Chủ Nhật

19 Tháng 05, 2019

16:30
41
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Long An
On Sport

Thứ 2

20 Tháng 05, 2019

HNQG 2019 Vòng 08

Thứ 7

25 Tháng 05, 2019

15:30
43
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Đắk Lắk
16:00
44
SVĐ Quy Nhơn
Bình Định
Phố Hiến

Chủ Nhật

26 Tháng 05, 2019

15:30
48
SVĐ Thanh Trì
Phù Đổng
Bóng đá Huế
BĐTV HD
16:30
46
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
XM Fico Tây Ninh
TTTT HD
17:00
47
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Long An
BĐTV
HNQG 2019 Vòng 09

Thứ 7

01 Tháng 06, 2019

15:30
49
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Bình Phước
DRT
17:00
51
SVĐ TTĐT trẻ PVF
Phố Hiến
Đồng Tháp
BĐTV

Chủ Nhật

02 Tháng 06, 2019

17:00
53
SVĐ Long An
Long An
Phù Đổng
BĐTV
HNQG 2019 Vòng 10

Thứ 4

12 Tháng 06, 2019

15:30
56
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
An Giang
16:30
59
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
XSKT Cần Thơ
17:00
60
SVĐ Vinh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Đắk Lắk
BĐTV, BĐTV HD
17:00
55
SVĐ Long An
Long An
XM Fico Tây Ninh
Thethao TV, Thethao TV HD
19:00
58
SVĐ Mỹ Đình
Phù Đổng
Bình Định
BĐTV, BĐTV HD
HNQG 2019 Vòng 11

Chủ Nhật

16 Tháng 06, 2019

15:30
62
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Phù Đổng
DRT
15:30
61
SVĐ An Giang
An Giang
Bình Phước
ATV
16:00
63
SVĐ Tây Ninh
XM Fico Tây Ninh
Bóng đá Huế
Onsport
17:00
64
SVĐ TTĐT trẻ PVF
Phố Hiến
Long An
TTTT HD
17:00
66
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Đồng Tháp
TTTV HD
HNQG 2019 Vòng 12

Thứ 7

06 Tháng 07, 2019

17:00
68
SVĐ Long An
Long An
XSKT Cần Thơ
BĐTV, BĐTV HD

Chủ Nhật

07 Tháng 07, 2019

15:30
69
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Đồng Tháp
DRT
17:00
70
SVĐ TTĐT trẻ PVF
Phố Hiến
Bình Định
TTTT HD

Thứ 2

08 Tháng 07, 2019

16:00
71
SVĐ Tây Ninh
XM Fico Tây Ninh
Bình Phước
TTV11
16:00
72
SVĐ Hà Tĩnh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
An Giang
BĐTV HD, ATV
HNQG 2019 Vòng 13

Thứ 7

13 Tháng 07, 2019

16:30
75
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Đắk Lắk
Onme

Chủ Nhật

14 Tháng 07, 2019

15:30
73
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Phố Hiến
15:30
76
SVĐ An Giang
An Giang
Bóng đá Huế
ATV
17:00
77
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
BĐTV, BĐTV HD

Thứ 2

15 Tháng 07, 2019

19:00
78
SVĐ Mỹ Đình
Phù Đổng
Long An
BĐTV, BĐTV HD
HNQG 2019 Vòng 14

Thứ 6

19 Tháng 07, 2019

15:30
79
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
17:00
80
SVĐ TTĐT trẻ PVF
Phố Hiến
Bóng đá Huế

Thứ 7

20 Tháng 07, 2019

15:30
81
SVĐ An Giang
An Giang
Đồng Tháp
16:00
82
SVĐ Tây Ninh
XM Fico Tây Ninh
Long An
16:00
83
SVĐ Quy Nhơn
Bình Định
Phù Đổng
17:00
84
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Bình Phước
HNQG 2019 Vòng 15

Thứ 6

26 Tháng 07, 2019

15:30
85
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
XSKT Cần Thơ

Thứ 7

27 Tháng 07, 2019

16:30
88
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
An Giang
17:00
89
SVĐ Long An
Long An
Phố Hiến
19:00
90
SVĐ Mỹ Đình
Phù Đổng
Đắk Lắk
HNQG 2019 Vòng 16

Thứ 6

02 Tháng 08, 2019

Thứ 7

03 Tháng 08, 2019

15:30
92
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
An Giang
17:00
93
SVĐ TTĐT trẻ PVF
Phố Hiến
Phù Đổng

Chủ Nhật

04 Tháng 08, 2019

17:00
9
SVĐ Long An
Long An
Bình Phước
HNQG 2019 Vòng 17

Thứ 6

09 Tháng 08, 2019

Thứ 7

10 Tháng 08, 2019

16:00
98
SVĐ Quy Nhơn
Bình Định
Long An
19:00
99
SVĐ Mỹ Đình
Phù Đổng
XM Fico Tây Ninh

Chủ Nhật

11 Tháng 08, 2019

15:30
100
SVĐ An Giang
An Giang
Phố Hiến
16:30
101
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
17:00
102
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Đắk Lắk
HNQG 2019 Vòng 18

Thứ 6

16 Tháng 08, 2019

15:30
103
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Bình Định

Thứ 7

17 Tháng 08, 2019

15:30
104
SVĐ An Giang
An Giang
XSKT Cần Thơ

Chủ Nhật

18 Tháng 08, 2019

15:30
106
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Bình Phước
16:00
107
SVĐ Tây Ninh
XM Fico Tây Ninh
Phố Hiến
17:00
108
SVĐ Long An
Long An
Bóng đá Huế
HNQG 2019 Vòng 19

Thứ 6

23 Tháng 08, 2019

17:00
109
SVĐ TTĐT trẻ PVF
Phố Hiến
Đắk Lắk

Thứ 7

24 Tháng 08, 2019

17:00
111
SVĐ Long An
Long An
An Giang

Chủ Nhật

25 Tháng 08, 2019

16:00
112
SVĐ Tây Ninh
XM Fico Tây Ninh
Đồng Tháp
16:00
113
SVĐ Quy Nhơn
Bình Định
XSKT Cần Thơ
19:00
114
SVĐ Mỹ Đình
Phù Đổng
Bình Phước
HNQG 2019 Vòng 20

Thứ 6

30 Tháng 08, 2019

Thứ 7

31 Tháng 08, 2019

15:30
116
SVĐ An Giang
An Giang
Phù Đổng
16:30
117
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Phố Hiến
17:00
118
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Bóng đá Huế

Chủ Nhật

01 Tháng 09, 2019

15:30
120
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Long An
15:30
119
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Bình Định
HNQG 2019 Vòng 21

Chủ Nhật

15 Tháng 09, 2019

15:30
121
SVĐ Tây Ninh
XM Fico Tây Ninh
An Giang
15:30
123
SVĐ TTĐT trẻ PVF
Phố Hiến
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
15:30
124
SVĐ Long An
Long An
Đồng Tháp
15:30
125
SVĐ Mỹ Đình
Phù Đổng
XSKT Cần Thơ
15:30
126
SVĐ Quy Nhơn
Bình Định
Bình Phước
HNQG 2019 Vòng 22

Chủ Nhật

22 Tháng 09, 2019

15:30
127
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Bóng đá Huế
15:30
128
SVĐ Hà Tĩnh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Long An
15:30
129
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
XM Fico Tây Ninh
15:30
130
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Phố Hiến
15:30
131
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Phù Đổng
15:30
132
SVĐ An Giang
An Giang
Bình Định