XSKT Cần Thơ vs Phố Hiến

Chủ Nhật , 22 tháng 09, 2019 - 15:30
SVĐ Cần Thơ