Vô địch Quốc gia Night Wolf 2022

 • Mới nhất
 • Tháng 1
 • Tháng 2
 • Tháng 3
 • Tháng 4
 • Tháng 5
 • Tháng 6
 • Tháng 7
 • Tháng 8
 • Tháng 9
 • Tháng 10
 • Tháng 11
 • Tháng 12
 • Tất cả
Vòng 1 Night Wolf V.League 1-2022

Thứ 6

25 Tháng 02, 2022

17:00
2
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
Sông Lam Nghệ An
On Sports News (TTTT)
KG: 6.000 người
18:00
1
SVĐ Quy Nhơn
TopenLand Bình Định
Viettel
VTV6, VTV5, On Football (BĐTV)
KG: 11.000 người
18:00
3
SVĐ Hà Tĩnh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Hải Phòng
OnSports (TTTV)
KG: 1.000 người

Thứ 7

26 Tháng 02, 2022

18:00
5
SVĐ Thiên Trường
Thép Xanh Nam Định
Hoàng Anh Gia Lai
VTV5, VTV5TN, On Sports News
KG: 10.000 người
19:15
6
SVĐ Thống Nhất
Sài Gòn
SHB Đà Nẵng
On Football (BĐTV)
KG: 3.000 người
Vòng 2 Night Wolf V.League 1-2022

Thứ 3

01 Tháng 03, 2022

17:00
7
SVĐ Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
Becamex Bình Dương
On Sports News
KG: 3500 người
17:00
8
SVĐ Vinh
Sông Lam Nghệ An
TopenLand Bình Định
On Football
KG: 4000 người

Thứ 4

02 Tháng 03, 2022

17:00
10
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
On Sports
KG: 5000 người
17:00
11
SVĐ Pleiku
Hoàng Anh Gia Lai
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
On Sports News
Trận đấu kín không khán giả
18:00
12
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định
VTV6, VTV5, On Football
KG: 10000 người
Vòng 3 Night Wolf V.League 1-2022

Thứ 7

05 Tháng 03, 2022

19:15
13
SVĐ Hàng Đẫy
Viettel
Sài Gòn
VTV6, VTV5, On Sports News
KG: 3000 người

Chủ Nhật

06 Tháng 03, 2022

17:00
14
SVĐ Vinh
Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai
VTV6, VTV5, VTV5 TN, On Football
KG: 4000 người
17:00
15
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
On Sports
KG: 5000 người
18:00
16
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
Đông Á Thanh Hóa
On Sports News
KG: 17500 người
19:15
18
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
Becamex Bình Dương
On Football
KG: 5000 người
Vòng 4 Night Wolf V.League 1-2022

Thứ 6

11 Tháng 03, 2022

17:00
19
SVĐ Pleiku
Hoàng Anh Gia Lai
Viettel
VTV6, VTV5 & VTV5TN On Football
Trận đấu kín không khán giả

Thứ 7

12 Tháng 03, 2022

17:00
20
SVĐ Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
SHB Đà Nẵng
VTV6, VTV5 On Football
KG: 4000 người
19:15
24
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
On Footbal
KG: 5000 người

Chủ Nhật

13 Tháng 03, 2022

17:00
22
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
Hải Phòng
On Footbal
KG: 6000 người
18:00
23
SVĐ Hà Tĩnh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
TopenLand Bình Định
On Sports
KG: 2000 người
19:15
21
SVĐ Thống Nhất
Sài Gòn
Sông Lam Nghệ An
On Footbal
KG: 6000 người
Vòng 1 Night Wolf V.League 1-2022

Thứ 4

16 Tháng 03, 2022

19:15
4
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
Đông Á Thanh Hóa
On Football
KG: 4000 người
Vòng 2 Night Wolf V.League 1-2022

Thứ 2

04 Tháng 04, 2022

19:15
9
SVĐ Hàng Đẫy
Viettel
Hà Nội
VTV6, VTV5, On Football
KG: 5000 người
Vòng 3 Night Wolf V.League 1-2022

Chủ Nhật

26 Tháng 06, 2022

18:00
17
SVĐ Thiên Trường
Thép Xanh Nam Định
Hà Nội
On Football
KG: 19000 người
Vòng 5 Night Wolf V.League 1-2022

Thứ 7

02 Tháng 07, 2022

18:00
25
SVĐ Quy Nhơn
TopenLand Bình Định
Hoàng Anh Gia Lai
VTV6, VTV5 & VTV5TN, On Football, Next Sports
KG: 16000 người
18:00
26
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
Sài Gòn
On Sports
KG: 4000 người
19:15
27
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
Đông Á Thanh Hóa
On Sports News
KG: 4000 người

Chủ Nhật

03 Tháng 07, 2022

17:00
28
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Hà Nội
On Footbal
KG: 5000 người
18:00
29
SVĐ Thiên Trường
Thép Xanh Nam Định
Becamex Bình Dương
On Sports News
KG: 10000 người

Thứ 2

04 Tháng 07, 2022

19:15
30
SVĐ Hàng Đẫy
Viettel
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
VTV6, VTV5, On Football, Next Sports
KG: 2000 người
Vòng 6 Night Wolf V.League 1-2022

Thứ 6

08 Tháng 07, 2022

18:00
31
SVĐ Vinh
Sông Lam Nghệ An
TP Hồ Chí Minh
VTV6, VTV5, On Football, Next Sports
KG: 7000 người

Thứ 7

09 Tháng 07, 2022

18:00
32
SVĐ Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
Thép Xanh Nam Định
Info TV
KG: 6000 người
18:00
33
SVĐ Hà Tĩnh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Becamex Bình Dương
On Sports +
KG: 5000 người
19:15
34
SVĐ Thống Nhất
Sài Gòn
TopenLand Bình Định
On Football
KG: 4500 người

Chủ Nhật

10 Tháng 07, 2022

17:00
35
SVĐ Pleiku
Hoàng Anh Gia Lai
SHB Đà Nẵng
On Footbal
KG: 8000. người
19:15
36
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
Hải Phòng
VTV6, VTV5, On Football, Next Sports
KG: 12500 người
Vòng 7 Night Wolf V.League 1-2022

Thứ 6

15 Tháng 07, 2022

17:00
39
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
SHB Đà Nẵng
On Sports News
KG: 3000 người
18:00
37
SVĐ Quy Nhơn
TopenLand Bình Định
Thép Xanh Nam Định
On Football
KG: 10000 người
18:00
38
SVĐ Vinh
Sông Lam Nghệ An
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
VTV5, Next Sports
KG: 10000 người
18:00
40
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
Viettel
VTV6, Next Sports
KG: 6000 người

Thứ 7

16 Tháng 07, 2022

18:00
41
SVĐ Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
Sài Gòn
On Sports News
KG: 4000 người
19:15
42
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
Hoàng Anh Gia Lai
On Football
KG: 7000 người
Vòng 8 Night Wolf V.League 1-2022

Thứ 3

19 Tháng 07, 2022

17:00
43
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Sông Lam Nghệ An
On Sports News
KG: 4800 người
18:00
44
SVĐ Thiên Trường
Thép Xanh Nam Định
Viettel
VTV6, VTV5 On Sport +, Next Sports
KG: 11000 người
18:00
45
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
TopenLand Bình Định
On Football
KG: 7000 người

Thứ 4

20 Tháng 07, 2022

17:00
46
SVĐ Pleiku
Hoàng Anh Gia Lai
Becamex Bình Dương
VTV6, VTV5, VTV5TN On Football, Next Sports
KG: 8000 người
19:15
47
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
Sài Gòn
On Football
KG: 5000 người
19:15
48
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
On Sport +
KG: 2000 người
Vòng 9 Night Wolf V.League 1-2022

Thứ 7

23 Tháng 07, 2022

18:00
49
SVĐ Vinh
Sông Lam Nghệ An
Hải Phòng
On Football
KG: 10000 người
18:00
50
SVĐ Quy Nhơn
TopenLand Bình Định
SHB Đà Nẵng
On Sport +
KG: 7000 người

Chủ Nhật

24 Tháng 07, 2022

17:00
52
SVĐ Pleiku
Hoàng Anh Gia Lai
Đông Á Thanh Hóa
VTV6, VTV5, VTV5TN On Football, Next Sports
KG: 10000 người
18:00
53
SVĐ Hà Tĩnh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Hà Nội
On Sport +
KG: 6000 người
19:15
54
SVĐ Thống Nhất
Sài Gòn
Thép Xanh Nam Định
On Sports News
KG: 2500 người
19:15
51
SVĐ Hàng Đẫy
Viettel
TP Hồ Chí Minh
VTV6, VTV5 On Football, Next Sports
KG: 4000 người
Vòng 10 Night Wolf V.League 1-2022

Thứ 6

29 Tháng 07, 2022

17:00
55
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Thép Xanh Nam Định
VTV6, VTV5 On Football, Next Sports
KG: 5000 người
19:15
56
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
Hải Phòng
On Footbal
KG: 4000 người

Thứ 7

30 Tháng 07, 2022

17:00
57
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
TopenLand Bình Định
On Sports +
KG: 6200 người
18:00
58
SVĐ Hà Tĩnh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Sài Gòn
On Football
KG: 5000 người

Chủ Nhật

31 Tháng 07, 2022

18:00
59
SVĐ Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
Viettel
On Sport +
KG: 7000 người
19:15
60
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
Sông Lam Nghệ An
VTV6, VTV5 On Football, Next Sports
KG: 10000 người
Vòng 11 Night Wolf V.League 1-2022

Thứ 6

05 Tháng 08, 2022

18:00
61
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
SHB Đà Nẵng
On Football
Không KG
19:15
62
SVĐ Thống Nhất
Sài Gòn
Hoàng Anh Gia Lai
VTV5, On Sports, Next Sports
KG: 7000 người
19:15
64
SVĐ Hàng Đẫy
Viettel
Becamex Bình Dương
VTV6, On Sports +, Next Sports
KG: 3.000 người

Thứ 7

06 Tháng 08, 2022

18:00
63
SVĐ Quy Nhơn
TopenLand Bình Định
Hà Nội
On Football
KG: 14000 người

Chủ Nhật

07 Tháng 08, 2022

18:00
65
SVĐ Vinh
Sông Lam Nghệ An
Đông Á Thanh Hóa
On Football
KG: 10000 người
18:00
66
SVĐ Thiên Trường
Thép Xanh Nam Định
TP Hồ Chí Minh
On Sports +
KG: 8000 người
Vòng 12 Night Wolf V.League 1-2022

Thứ 6

12 Tháng 08, 2022

18:00
67
SVĐ Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
VTV5, On Football, Next Sports
KG: 4000 người
19:15
68
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
TopenLand Bình Định
On Sport +
KG: 4500 người

Thứ 7

13 Tháng 08, 2022

17:00
69
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
Sài Gòn
On Football
KG: 3000 người
18:00
70
SVĐ Thiên Trường
Thép Xanh Nam Định
Sông Lam Nghệ An
On Sports +
KG: 12000 người

Chủ Nhật

14 Tháng 08, 2022

17:00
71
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Viettel
On Football
KG: 8000 người
19:15
72
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
Hoàng Anh Gia Lai
VTV6, VTV5&VTV5TN, On Football, Next Sports
KG: 12000 người
Vòng 13 Night Wolf V.League 1-2022

Thứ 6

19 Tháng 08, 2022

17:00
73
SVĐ Pleiku
Hoàng Anh Gia Lai
Hải Phòng
On Football
KG: 10000 người
18:00
74
SVĐ Hà Tĩnh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Thép Xanh Nam Định
On Sport +
KG: 5000 người
19:15
75
SVĐ Hàng Đẫy
Viettel
Sông Lam Nghệ An
VTV6, VTV5, On Football, Next Sports
KG: 8000 người

Thứ 7

20 Tháng 08, 2022

17:00
77
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
Hà Nội
VTV6, VTV5, On Football, Next Sports
KG: 7000 người
18:00
76
SVĐ Quy Nhơn
TopenLand Bình Định
Đông Á Thanh Hóa
On Sports
KG: 7000 người
19:15
78
SVĐ Thống Nhất
Sài Gòn
TP Hồ Chí Minh
On Football
KG: 3000 người
Vòng 14 Night Wolf V.League 1-2022

Thứ 6

26 Tháng 08, 2022

18:00
79
SVĐ Vinh
Sông Lam Nghệ An
Hà Nội
VTV6, VTV5, On Football, Next Sports
KG: 16000 người
18:00
82
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
TP Hồ Chí Minh
On Sport
KG: 6000 người

Thứ 7

27 Tháng 08, 2022

18:00
80
SVĐ Thiên Trường
Thép Xanh Nam Định
SHB Đà Nẵng
On Football
KG: 10000 người
19:15
81
SVĐ Thống Nhất
Sài Gòn
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
On Sports +
KG: 3500 người

Chủ Nhật

28 Tháng 08, 2022

18:00
83
SVĐ Quy Nhơn
TopenLand Bình Định
Becamex Bình Dương
VTV6, VTV5, On Football, Next Sports
KG: 5500 người
19:15
84
SVĐ Hàng Đẫy
Viettel
Đông Á Thanh Hóa
On Sports
KG: 5000 người
Vòng 15 Night Wolf V.League 1-2022

Thứ 6

02 Tháng 09, 2022

17:00
85
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
Viettel
On Football
KG: 6000 người
19:15
86
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
TopenLand Bình Định
VTV6, VTV5, On Football, Next Sports
KG: 9000 người

Thứ 7

03 Tháng 09, 2022

17:00
87
SVĐ Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
Sông Lam Nghệ An
VTV6, VTV5 On Sports, Next Sports
KG: 7000 người
18:00
88
SVĐ Pleiku
Hoàng Anh Gia Lai
Sài Gòn
On Sports +
KG: 9000 người

Chủ Nhật

04 Tháng 09, 2022

17:00
89
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Hải Phòng
On Football
KG: 3000 người
19:15
90
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
Thép Xanh Nam Định
On Football
KG: 4000 người
Vòng 16 Night Wolf V.League 1-2022

Thứ 3

13 Tháng 09, 2022

17:00
91
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
Hoàng Anh Gia Lai
On Football
KG: 8500 người
18:00
92
SVĐ Vinh
Sông Lam Nghệ An
SHB Đà Nẵng
On Sports News
KG: 5000 người
19:15
93
SVĐ Thống Nhất
Sài Gòn
Hà Nội
On Football
KG: 3000 người

Thứ 4

14 Tháng 09, 2022

18:00
94
SVĐ Hà Tĩnh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
TP Hồ Chí Minh
On Sports News
KG: 6500 người
18:00
95
SVĐ Quy Nhơn
TopenLand Bình Định
Hải Phòng
VTV5, On Football, Next Sports
KG: 10000 người
19:15
96
SVĐ Hàng Đẫy
Viettel
Thép Xanh Nam Định
VTV6, On Sports +, Next Sports
KG: 5000 người
Vòng 17 Night Wolf V.League 1-2022

Thứ 6

30 Tháng 09, 2022

18:00
97
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
Hoàng Anh Gia Lai
VTV6, VTV5, VTV5TN, On Football, Next Sports
KG: 9000 người
19:15
98
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
Sài Gòn
On Sports
KG: 2500 người

Thứ 7

01 Tháng 10, 2022

17:00
99
SVĐ Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
TopenLand Bình Định
On Football
KG: 5000 người
18:00
100
SVĐ Thiên Trường
Thép Xanh Nam Định
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
VTV6, VTV5, On Sport +, Next Sports
KG: 7000 người
18:00
101
SVĐ Vinh
Sông Lam Nghệ An
Viettel
On Sports News
KG: 3000 người
19:15
102
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
Becamex Bình Dương
On Football
KG: 3000 người
Vòng 18 Night Wolf V.League 1-2022

Thứ 6

07 Tháng 10, 2022

17:00
103
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng