SHB Đà Nẵng vs TP Hồ Chí Minh

Thứ 4, 02 tháng 03, 2022 - 17:00
SVĐ Hòa Xuân

Thống kê cầu thủ

    37' Thẻ Vàng [9] Ngô Hoàng Thịnh
[6] Đặng Anh Tuấn Thẻ Vàng 44'    
    51' Thẻ Vàng [2] Ngô Tùng Quốc
    56' Thẻ Vàng [3] Dương Văn Khoa

Thông tin thêm

Đài truyền hình phát sóng
On Sports
Khán giả (người)
5000
Mã trận
10

  • Trọng tài: Hoàng Thanh Bình
  • Trợ lý trọng tài 1: Nguyễn Thành Trung
  • Trợ lý trọng tài 2: Lê Trần Nghĩa
  • Trọng tài thứ tư: Nguyễn Đình Thái
  • GSTĐ: Nguyễn Lê Huy
  • GSTT: Đặng Thanh Hạ