Vô địch Quốc gia Night Wolf 2023

 • Mới nhất
 • Tháng 1
 • Tháng 2
 • Tháng 3
 • Tháng 4
 • Tháng 5
 • Tháng 6
 • Tháng 7
 • Tháng 8
 • Tháng 9
 • Tháng 10
 • Tháng 11
 • Tháng 12
 • Tất cả
Vòng 1 GĐ 1 Giải VĐQG Night Wolf 2023

Thứ 6

03 Tháng 02, 2023

17:00
5
SVĐ Thiên Trường
Thép Xanh Nam Định
TP Hồ Chí Minh
HTV Thể Thao, FPT Play
KG: 15000 người
17:00
1
SVĐ 19/8 Nha Trang
Khánh Hòa
Đông Á Thanh Hóa
FPT Play
KG: 8000 người
18:00
2
SVĐ Vinh
Sông Lam Nghệ An
SHB Đà Nẵng
FPT Play
KG: 4000 người
19:15
3
SVĐ Hàng Đẫy
Công An Hà Nội
MerryLand Quy Nhơn Bình Định
FPT Play
KG: 11000 người

Thứ 7

04 Tháng 02, 2023

17:00
4
SVĐ Pleiku
LPBank Hoàng Anh Gia Lai
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
FPT Play, VTV5
KG: 9000 người
19:15
6
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
Becamex Bình Dương
HTV Thể Thao, FPT Play
KG: 6000 người

Chủ Nhật

05 Tháng 02, 2023

19:15
7
SVĐ Hàng Đẫy
Thể Công – Viettel
Hà Nội
FPT Play, VTV5
KG: 5000 người
Vòng 2 GĐ 1 Giải VĐQG Night Wolf 2023

Thứ 3

07 Tháng 02, 2023

18:00
9
SVĐ Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
Sông Lam Nghệ An
HTV Thể Thao, FPT Play
KG: 5000 người
18:00
8
SVĐ Quy Nhơn
MerryLand Quy Nhơn Bình Định
Khánh Hòa
FPT Play, VTV5
KG: 4000 người

Thứ 4

08 Tháng 02, 2023

17:00
10
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
LPBank Hoàng Anh Gia Lai
FPT PLAY
KG: 5000 người
17:00
11
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Thép Xanh Nam Định
FPT PLAY
KG: 6000 người
19:15
12
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
Hải Phòng
HTV Thể Thao, FPT Play
KG: 3000 người

Thứ 5

09 Tháng 02, 2023

18:00
13
SVĐ Hà Tĩnh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Thể Công – Viettel
FPT PLAY
KG: 6000 người
19:15
14
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
Công An Hà Nội
FPT Play, VTV5
KG: 14000 người
Vòng 3 GĐ 1 Giải VĐQG Night Wolf 2023

Chủ Nhật

12 Tháng 02, 2023

18:00
17
SVĐ Vinh
Sông Lam Nghệ An
Hải Phòng
FPT Play
KG: 5000 người
18:00
15
SVĐ Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
SHB Đà Nẵng
FPT Play, VTV5
KG: 7000 người
18:00
16
SVĐ Quy Nhơn
MerryLand Quy Nhơn Bình Định
Becamex Bình Dương
FPT Play, HTV Thể thao
KG: 4000 người

Thứ 2

13 Tháng 02, 2023

18:00
18
SVĐ Hà Tĩnh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Hà Nội
FPT Play
KG: 5000 người
19:15
19
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
FPT Play, HTV Thể thao
KG: 3000 người

Thứ 3

14 Tháng 02, 2023

18:00
20
SVĐ Thiên Trường
Thép Xanh Nam Định
LPBank Hoàng Anh Gia Lai
FPT Play
KG: 18000 người
19:15
21
SVĐ Hàng Đẫy
Công An Hà Nội
Thể Công – Viettel
FPT Play, VTV5
KG: 9000 người
Vòng 4 GĐ 1 Giải VĐQG Night Wolf 2023

Thứ 6

17 Tháng 02, 2023

17:00
22
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
TP Hồ Chí Minh
FPT Play, HTV Thể thao
KG: 4000 người
17:00
23
SVĐ 19/8 Nha Trang
Khánh Hòa
Sông Lam Nghệ An
FPT Play
KG: 5000 người
19:15
24
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
Đông Á Thanh Hóa
FPT Play
KG: 8000 người

Thứ 7

18 Tháng 02, 2023

17:00
25
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
MerryLand Quy Nhơn Bình Định
FPT Play
KG: 5000 người
19:15
26
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
FPT Play, VTV5
KG: 8000 người

Chủ Nhật

19 Tháng 02, 2023

17:00
27
SVĐ Pleiku
LPBank Hoàng Anh Gia Lai
Công An Hà Nội
FPT Play, VTV5, VTV5TN
KG: 11000 người
19:15
28
SVĐ Hàng Đẫy
Thể Công – Viettel
Thép Xanh Nam Định
FPT Play, HTV Thể thao
KG: 7000 người
Vòng 5 GĐ 1 Giải VĐQG Night Wolf 2023

Thứ 5

06 Tháng 04, 2023

19:15
29
SVĐ Hàng Đẫy
Thể Công – Viettel
LPBank Hoàng Anh Gia Lai
FPT Play, HTV Thể thao
KG: 3500 người

Thứ 6

07 Tháng 04, 2023

18:00
30
SVĐ Thiên Trường
Thép Xanh Nam Định
Khánh Hòa
FPT Play, VTV5
KG: 12000 người
18:00
31
SVĐ Vinh
Sông Lam Nghệ An
Becamex Bình Dương
FPT Play
KG: 3500 người

Thứ 7

08 Tháng 04, 2023

18:00
32
SVĐ Hà Tĩnh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
SHB Đà Nẵng
FPT Play
KG: 5000 người
18:00
33
SVĐ Quy Nhơn
MerryLand Quy Nhơn Bình Định
Đông Á Thanh Hóa
FPT Play
KG: 4000 người
19:15
34
SVĐ Hàng Đẫy
Công An Hà Nội
Hải Phòng
FPT Play, VTV5
KG: 5000 người
19:15
35
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
Hà Nội
FPT Play, HTV Thể thao
KG: 5000 người
Vòng 6 GĐ 1 Giải VĐQG Night Wolf 2023

Thứ 3

11 Tháng 04, 2023

17:00
36
SVĐ Pleiku
LPBank Hoàng Anh Gia Lai
Khánh Hòa
FPT Play
KG: 9000 người
18:00
37
SVĐ Thiên Trường
Thép Xanh Nam Định
Sông Lam Nghệ An
FPT Play
KG: 14000 người

Thứ 4

12 Tháng 04, 2023

17:00
38
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
Công An Hà Nội
FPT Play
KG: 5000 người
18:00
39
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Thể Công – Viettel
FPT Play, HTV Thể thao
KG: 4500 người
18:00
40
SVĐ Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
FPT Play, VTV5
KG: 5000 người

Thứ 5

13 Tháng 04, 2023

19:15
42
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
Hải Phòng
FPT Play, VTV5
KG: 5000 người
19:15
41
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
MerryLand Quy Nhơn Bình Định
FPT Play, HTV Thể thao
KG: 4000 người
Vòng 7 GĐ 1 Giải VĐQG Night Wolf 2023

Thứ 7

15 Tháng 04, 2023

18:00
43
SVĐ Vinh
Sông Lam Nghệ An
LPBank Hoàng Anh Gia Lai
FPT Play
KG: 4000 người

Chủ Nhật

16 Tháng 04, 2023

17:00
44
SVĐ 19/8 Nha Trang
Khánh Hòa
SHB Đà Nẵng
FPT Play, VTV5
KG: 8000 người
18:00
45
SVĐ Hà Tĩnh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Becamex Bình Dương
FPT Play
KG: 4000 người
19:15
46
SVĐ Hàng Đẫy
Công An Hà Nội
Thép Xanh Nam Định
FPT Play, HTV Thể thao
KG: 9000 người

Thứ 2

17 Tháng 04, 2023

18:00
47
SVĐ Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
TP Hồ Chí Minh
FPT Play, HTV Thể thao
KG: 7000 người
18:00
48
SVĐ Quy Nhơn
MerryLand Quy Nhơn Bình Định
Hà Nội
FPT Play, VTV5
KG: 6500 người
19:15
49
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
Thể Công – Viettel
FPT Play
KG: 5500 người
Vòng 8 GĐ 1 Giải VĐQG Night Wolf 2023

Thứ 6

19 Tháng 05, 2023

17:00
50
SVĐ Pleiku
LPBank Hoàng Anh Gia Lai
Đông Á Thanh Hóa
FPT Play
KG: 6000 người

Thứ 7

20 Tháng 05, 2023

18:00
51
SVĐ Thiên Trường
Thép Xanh Nam Định
Hải Phòng
FPT Play, VTV5
KG: 15000 người
18:00
52
SVĐ Vinh
Sông Lam Nghệ An
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
FPT Play
KG: 6500 người
19:15
53
SVĐ Hàng Đẫy
Thể Công – Viettel
MerryLand Quy Nhơn Bình Định
FPT Play, HTV Thể thao
KG: 2000 người

Chủ Nhật

21 Tháng 05, 2023

17:00
54
SVĐ 19/8 Nha Trang
Khánh Hòa
Becamex Bình Dương
FPT Play
KG: 7000 người
19:15
55
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
Công An Hà Nội
FPT Play, HTV Thể thao
KG: 5000 người

Thứ 2

22 Tháng 05, 2023

19:15
56
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
SHB Đà Nẵng
FPT Play, VTV5
KG: 5000 người
Vòng 9 GĐ 1 Giải VĐQG Night Wolf 2023

Thứ 6

26 Tháng 05, 2023

18:00
57
SVĐ Quy Nhơn
MerryLand Quy Nhơn Bình Định
Thép Xanh Nam Định
HTV Thể Thao, FPT Play
KG: 6000 người
19:15
59
SVĐ Hàng Đẫy
Công An Hà Nội
Sông Lam Nghệ An
FPT Play, VTV5
KG: 13000 người
19:15
58
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
Khánh Hòa
FPT Play
KG: 6000 người

Thứ 7

27 Tháng 05, 2023

17:00
61
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
Hà Nội
FPT Play
KG: 3500 người
18:00
62
SVĐ Hà Tĩnh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
TP Hồ Chí Minh
HTV Thể Thao, FPT Play
KG: 4000 người
18:00
60
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
LPBank Hoàng Anh Gia Lai
FPT Play, VTV5, VTV5TN
KG: 5000 người

Chủ Nhật

28 Tháng 05, 2023

18:00
63
SVĐ Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
Thể Công – Viettel
FPT Play
KG: 8000 người
Vòng 10 GĐ 1 Giải VĐQG Night Wolf 2023

Thứ 3

30 Tháng 05, 2023

18:00
64
SVĐ Quy Nhơn
MerryLand Quy Nhơn Bình Định
Hải Phòng
FPT Play
KG: 3500 người
19:15
65
SVĐ Hàng Đẫy
Công An Hà Nội
Khánh Hòa
FPT Play, VTV5
KG: 6000 người

Thứ 4

31 Tháng 05, 2023

17:00
66
SVĐ Pleiku
LPBank Hoàng Anh Gia Lai
Hà Nội
FPT Play, HTV Thể thao
KG: 6000 người
18:00
67
SVĐ Thiên Trường
Thép Xanh Nam Định
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
FPT Play
KG: 11000 người
19:15
68
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng
FPT Play, HTV Thể thao
KG: 5000 người

Thứ 5

01 Tháng 06, 2023

17:00
69
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
Đông Á Thanh Hóa
FPT Play
KG: 8000 người
19:15
70
SVĐ Hàng Đẫy
Thể Công – Viettel
Sông Lam Nghệ An
FPT Play, VTV5
KG: 4200 người
Vòng 11 GĐ 1 Giải VĐQG Night Wolf 2023

Chủ Nhật

04 Tháng 06, 2023

18:00
71
SVĐ Hà Tĩnh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
MerryLand Quy Nhơn Bình Định
FPT Play
KG: 5000 người
19:15
72
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
Thép Xanh Nam Định
FPT Play, HTV Thể thao
KG: 5000 người
19:15
73
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
LPBank Hoàng Anh Gia Lai
FPT Play, VTV5
KG: 13000 người

Thứ 2

05 Tháng 06, 2023

18:00
74
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Becamex Bình Dương
FPT Play
KG: 12000 người
18:00
75
SVĐ Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
Công An Hà Nội
FPT Play, HTV Thể thao
KG: 10000 người

Thứ 3

06 Tháng 06, 2023

17:00
76
SVĐ 19/8 Nha Trang
Khánh Hòa
Thể Công – Viettel
FPT Play
KG: 5000 người
18:00
77
SVĐ Vinh
Sông Lam Nghệ An
TP Hồ Chí Minh
FPT Play, VTV5
KG: 6000 người
Vòng 12 GĐ 1 Giải VĐQG Night Wolf 2023

Thứ 7

24 Tháng 06, 2023

18:00
SVĐ Thiên Trường
Thép Xanh Nam Định
Đông Á Thanh Hóa
FPT Play, TV360
KG: 10000 người
19:15
SVĐ Hàng Đẫy
Công An Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
FPT Play, HTV Thể thao, TV360
KG: 8000 người
19:15
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
SHB Đà Nẵng
FPT Play,TV360
KG: 5000 người

Chủ Nhật

25 Tháng 06, 2023

17:00
SVĐ Pleiku
LPBank Hoàng Anh Gia Lai
TP Hồ Chí Minh
FPT Play, HTV Thể thao, TV360
KG: 9000 người
17:00
SVĐ 19/8 Nha Trang
Khánh Hòa
Hà Nội
FPT Play, TV360
KG: 6500 người
18:00
SVĐ Vinh
Sông Lam Nghệ An
MerryLand Quy Nhơn Bình Định
FPT Play, VTV5TNB, TV360
KG: 6000 người
19:15
SVĐ Hàng Đẫy
Thể Công – Viettel
Becamex Bình Dương
FPT Play, VTV5, TV360
KG: 2000 người
Vòng 13 GĐ 1 Giải VĐQG Night Wolf 2023

Chủ Nhật

02 Tháng 07, 2023

17:00
85
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
Sông Lam Nghệ An
VTV5, FPT Play, TV360
KG: 9000 người
17:00
86
SVĐ Hà Tĩnh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Khánh Hòa
FPT Play, TV360
KG: 7000 người
17:00
87
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
Thép Xanh Nam Định
FPT Play, TV360
KG: 5000 người
17:00
88
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
Thể Công – Viettel
HTV Thể thao, FPT Play, TV360
KG: 5000 người
17:00
89
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Công An Hà Nội
VTV5TNB, FPT Play, TV360
KG: 16000 người
17:00
90
SVĐ Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
Hải Phòng
FPT Play, TV360
KG: 9000 người
17:00
91
SVĐ Quy Nhơn
MerryLand Quy Nhơn Bình Định
LPBank Hoàng Anh Gia Lai
FPT Play, HTV1, TV360
KG: 7000 người
Vòng 1 GĐ 2 Giải VĐQG Night Wolf 2023

Thứ 7

15 Tháng 07, 2023

17:00
B1
SVĐ Pleiku
LPBank Hoàng Anh Gia Lai
Khánh Hòa
FPT Play, TV 360
KG: 5500 người
18:00
B2
SVĐ Vinh
Sông Lam Nghệ An
TP Hồ Chí Minh
HTV Thể thao, FPT Play, TV 360
KG: 2500 người
18:00
B3
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Becamex Bình Dương
FPT Play, TV 360
KG: 8000 người
19:15
A1
SVĐ Hàng Đẫy
Thể Công – Viettel
Hải Phòng
VTV5, FPT Play, TV360
KG: 5000 người

Chủ Nhật

16 Tháng 07, 2023

18:00
A2
SVĐ Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
Thép Xanh Nam Định
FPT Play, TV360
KG: 7000 người
19:15
A3
SVĐ Hàng Đẫy
Công An Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
HTV Thể thao, FPT Play, TV360
KG: 13000 người

Thứ 2

17 Tháng 07, 2023

19:15
A4
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội