Vô địch Quốc gia Night Wolf 2023/24

 • Mới nhất
 • Tháng 1
 • Tháng 2
 • Tháng 3
 • Tháng 4
 • Tháng 5
 • Tháng 6
 • Tháng 7
 • Tháng 8
 • Tháng 9
 • Tháng 10
 • Tháng 11
 • Tháng 12
 • Tất cả
Vòng 1 Giải VĐQG Night Wolf 2023/24

Thứ 6

20 Tháng 10, 2023

18:00
1
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
LPBank Hoàng Anh Gia Lai
FPT Play, VTV5, VTV5TN, HTV Thể thao
KG: 15000 người

Thứ 7

21 Tháng 10, 2023

18:00
2
SVĐ Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
FPT Play
KG: 8000 người

Chủ Nhật

22 Tháng 10, 2023

17:00
4
SVĐ Vinh
Sông Lam Nghệ An
Thể Công – Viettel
VTV5, FPT Play
KG: 7000 người
18:00
5
SVĐ Thiên Trường
Thép Xanh Nam Định
Quảng Nam
FPT Play
KG: 12000 người
19:15
3
SVĐ Hàng Đẫy
Công An Hà Nội
MerryLand Quy Nhơn Bình Định
FPT Play
KG: 6000 người
19:15
6
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
HTV Thể thao, FPT Play
KG: 5000 người
Vòng 2 Giải VĐQG Night Wolf 2023/24

Thứ 6

27 Tháng 10, 2023

19:15
8
SVĐ Hàng Đẫy
Thể Công – Viettel
Đông Á Thanh Hóa
VTV5, FPT Play
KG: 4000 người

Thứ 7

28 Tháng 10, 2023

17:00
9
SVĐ Pleiku
LPBank Hoàng Anh Gia Lai
Công An Hà Nội
FPT Play, HTV Thể thao
KG: 10000 người
18:00
10
SVĐ 19/8 Nha Trang
Khánh Hòa
Thép Xanh Nam Định
FPT Play
KG: 6000 người
18:00
11
SVĐ Hà Tĩnh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Sông Lam Nghệ An
FPT Play
KG: 5000 người

Chủ Nhật

29 Tháng 10, 2023

17:00
13
SVĐ Hòa Xuân
Quảng Nam
TP Hồ Chí Minh
FPT Play, HTV Thể thao
KG: 5000 người
18:00
12
SVĐ Quy Nhơn
MerryLand Quy Nhơn Bình Định
Becamex Bình Dương
FPT Play
KG: 5000 người
19:15
14
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
Hải Phòng
VTV5, FPT Play
KG: 4000 người
Vòng 3 Giải VĐQG Night Wolf 2023/24

Thứ 6

03 Tháng 11, 2023

18:00
16
SVĐ Thiên Trường
Thép Xanh Nam Định
TP Hồ Chí Minh
FPT Play, HTV1
KG: 10000 người
18:00
15
SVĐ Quy Nhơn
MerryLand Quy Nhơn Bình Định
LPBank Hoàng Anh Gia Lai
FPT Play
KG: 3000 người
19:15
17
SVĐ Hàng Đẫy
Công An Hà Nội
Hà Nội
FPT Play, HTV Thể thao
KG: 12000 người

Thứ 7

04 Tháng 11, 2023

17:00
18
SVĐ Hòa Xuân
Quảng Nam
Khánh Hòa
FPT Play
KG: 4000 người
18:00
19
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
Hải Phòng
FPT Play
KG: 6500 người
18:00
20
SVĐ Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
Sông Lam Nghệ An
FPT Play, VTV5
KG: 8000 người
19:15
21
SVĐ Hàng Đẫy
Thể Công – Viettel
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
FPT Play, VTV5TNB
KG: 5000 người
Vòng 1 Giải VĐQG Night Wolf 2023/24

Thứ 6

24 Tháng 11, 2023

18:00
7
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
Hà Nội
FPT Play
KG: 6000 người
Vòng 4 Giải VĐQG Night Wolf 2023/24

Thứ 7

02 Tháng 12, 2023

17:00
22
SVĐ Vinh
Sông Lam Nghệ An
Quảng Nam
FPT Play
KG: 2000 người
18:00
23
SVĐ 19/8 Nha Trang
Khánh Hòa
Đông Á Thanh Hóa
FPT Play
KG: 5000 người

Chủ Nhật

03 Tháng 12, 2023

17:00
24
SVĐ Pleiku
LPBank Hoàng Anh Gia Lai
Becamex Bình Dương
VTV5, VTV5TN, FPT Play
KG: 5000 người
17:00
25
SVĐ Hà Tĩnh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Thép Xanh Nam Định
FPT Play
KG: 6000 người
19:15
27
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
MerryLand Quy Nhơn Bình Định
FPT Play, HTV Keys
KG: 5000 người
19:15
26
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
Thể Công – Viettel
HTV Thể Thao, FPT Play
KG: 7000 người

Thứ 2

04 Tháng 12, 2023

18:00
28
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
Công An Hà Nội
VTV5, FPT Play
KG: 13000 người
Vòng 5 Giải VĐQG Night Wolf 2023/24

Thứ 6

08 Tháng 12, 2023

17:00
29
SVĐ Pleiku
LPBank Hoàng Anh Gia Lai
Thể Công – Viettel
FPT Play, HTV Thể thao
KG: 5000 người

Thứ 7

09 Tháng 12, 2023

18:00
31
SVĐ Thiên Trường
Thép Xanh Nam Định
Công An Hà Nội
FPT Play
KG: 10000 người
18:00
30
SVĐ Quy Nhơn
MerryLand Quy Nhơn Bình Định
Đông Á Thanh Hóa
VTV5, FPT Play
KG: 5000 người
19:15
32
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
Hải Phòng
HTV Thể thao, FPT Play
KG: 6000 người

Chủ Nhật

10 Tháng 12, 2023

17:00
33
SVĐ Hòa Xuân
Quảng Nam
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
FPT Play
KG: 4000 người
18:00
34
SVĐ 19/8 Nha Trang
Khánh Hòa
Becamex Bình Dương
FPT Play
KG: 6000 người
19:15
35
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
Sông Lam Nghệ An
VTV5, FPT Play
KG: 6000 người
Vòng 6 Giải VĐQG Night Wolf 2023/24

Thứ 6

15 Tháng 12, 2023

19:15
36
SVĐ Hàng Đẫy
Công An Hà Nội
Quảng Nam
FPT Play
KG: 8000 người

Thứ 7

16 Tháng 12, 2023

17:00
39
SVĐ Hà Tĩnh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
MerryLand Quy Nhơn Bình Định
FPT Play
KG: 2500 người
18:00
37
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
Thép Xanh Nam Định
FPT Play, HTV Thể thao
KG: 8200 người
18:00
38
SVĐ Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
TP Hồ Chí Minh
VTV5, FPT Play
KG: 4000 người

Chủ Nhật

17 Tháng 12, 2023

17:00
40
SVĐ Vinh
Sông Lam Nghệ An
LPBank Hoàng Anh Gia Lai
FPT Play
KG: 4000 người
19:15
41
SVĐ Hàng Đẫy
Thể Công – Viettel
Hà Nội
VTV5, FPT Play
KG: 7000 người

Thứ 2

18 Tháng 12, 2023

18:00
42
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
Khánh Hòa
FPT Play, HTV Thể thao
KG: 8000 người
Vòng 7 Giải VĐQG Night Wolf 2023/24

Thứ 6

22 Tháng 12, 2023

18:00
43
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
Đông Á Thanh Hóa
FPT Play
KG: 7200 người
18:00
44
SVĐ 19/8 Nha Trang
Khánh Hòa
Công An Hà Nội
VTV5, FPT Play
KG: 5000 người
19:15
45
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
FPT Play, HTVKeys
KG: 5000 người
19:15
46
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
Sông Lam Nghệ An
HTVTT, FPT Play
KG: 4000 người

Thứ 7

23 Tháng 12, 2023

17:00
47
SVĐ Hòa Xuân
Quảng Nam
Hải Phòng
FPT Play
KG: 3000 người
18:00
48
SVĐ Quy Nhơn
MerryLand Quy Nhơn Bình Định
Thể Công – Viettel
FPT Play
KG: 4500 người
18:00
49
SVĐ Thiên Trường
Thép Xanh Nam Định
LPBank Hoàng Anh Gia Lai
VTV5, VTV5TN, FPT Play
KG: 7000 người
Vòng 8 Giải VĐQG Night Wolf 2023/24

Thứ 3

26 Tháng 12, 2023

18:00
50
SVĐ 19/8 Nha Trang
Khánh Hòa
Sông Lam Nghệ An
FPT Play
KG: 5000 người
19:15
51
SVĐ Hàng Đẫy
Công An Hà Nội
Becamex Bình Dương
VTV5, FPT Play
KG: 5000 người
19:15
52
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
HTV Thể thao, FPT Play
KG: 3000 người

Thứ 4

27 Tháng 12, 2023

17:00
54
SVĐ Pleiku
LPBank Hoàng Anh Gia Lai
Hà Nội
VTV5, VTV5TN, FPT Play
KG: 5000 người
17:00
53
SVĐ Hòa Xuân
Quảng Nam
Đông Á Thanh Hóa
FPT Play
KG: 2000 người
18:00
56
SVĐ Thiên Trường
Thép Xanh Nam Định
Thể Công – Viettel
FPT Play, HTV Thể thao
KG: 10000 người
19:15
57
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
MerryLand Quy Nhơn Bình Định
FPT Play
KG: 10000 người
Vòng 9 Giải VĐQG Night Wolf 2023/24

Thứ 7

17 Tháng 02, 2024

18:00
57
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
Quảng Nam
FPT Play, TV360, HTV Thể Thao
KG: 3000 người
19:15
59
SVĐ Hàng Đẫy
Thể Công – Viettel
Khánh Hòa
FPT Play, TV360
KG: 2000 người
19:15
58
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định
FPT Play, VTV5, TV360
KG: 15000 người

Chủ Nhật

18 Tháng 02, 2024

17:00
60
SVĐ Hà Tĩnh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
LPBank Hoàng Anh Gia Lai
FPT Play, TV360
KG: 5000 người
18:00
61
SVĐ Vinh
Sông Lam Nghệ An
MerryLand Quy Nhơn Bình Định
FPT Play, TV360; HTV Keys
KG: 4000 người
18:00
62
SVĐ Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
Hà Nội
FPT Play, TV360
KG: 9000 người
19:15
63
SVĐ Hàng Đẫy
Công An Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
FPT Play, VTV5, TV360
KG: 8000 người
Vòng 10 Giải VĐQG Night Wolf 2023/24

Thứ 6

23 Tháng 02, 2024

17:00
64
SVĐ Pleiku
LPBank Hoàng Anh Gia Lai
Quảng Nam
FPT Play, TV360
KG: 6000 người
17:00
65
SVĐ Hà Tĩnh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Khánh Hòa
FPT Play, TV 360
KG: 3000 người
18:00
66
SVĐ Vinh
Sông Lam Nghệ An
Công An Hà Nội
FPT Play, VTV5, TV360
KG: 7000 người
18:00
67
SVĐ Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
Hải Phòng
FPT Play, TV 360
KG: 5000 người
19:15
68
SVĐ Hàng Đẫy
Thể Công – Viettel
Becamex Bình Dương
FPT Play, TV360; HTV Thể Thao
KG: 3500 người

Thứ 7

24 Tháng 02, 2024

18:00
69
SVĐ Quy Nhơn
MerryLand Quy Nhơn Bình Định
Thép Xanh Nam Định
FPT Play, TV360; HTV Thể Thao
KG: 6000 người
19:15
70
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
FPT Play, VTV5, TV360
KG: 2000 người
Vòng 11 Giải VĐQG Night Wolf 2023/24

Thứ 3

27 Tháng 02, 2024

17:00
71
SVĐ Hòa Xuân
Quảng Nam
Thể Công – Viettel
FPT Play, TV360
KG: 3000 người
18:00
72
SVĐ 19/8 Nha Trang
Khánh Hòa
LPBank Hoàng Anh Gia Lai
FPT Play, TV360, HTV Thể Thao
KG: 5000 người
19:15
74
SVĐ Hàng Đẫy
Công An Hà Nội
Đông Á Thanh Hóa
FPT Play, VTV5, TV360
KG: 12000 người
19:15
73
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
Sông Lam Nghệ An
FPT Play, TV360
KG: 7000 người

Thứ 4

28 Tháng 02, 2024

18:00
76
SVĐ Thiên Trường
Thép Xanh Nam Định
Hà Nội
FPT Play, TV360
KG: 11000 người
18:00
75
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
FPT Play, TV360
KG: 4000 người
19:15
77
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
MerryLand Quy Nhơn Bình Định
FPT Play, TV360, HTV Thể Thao
KG: 5000 người
Vòng 12 Giải VĐQG Night Wolf 2023/24

Thứ 7

02 Tháng 03, 2024

18:00
79
SVĐ Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
LPBank Hoàng Anh Gia Lai
FPT Play, TV 360
KG: 5000 người
19:15
78
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
Thể Công – Viettel
FPT Play, VTV5, TV360
KG: 9000 người

Chủ Nhật

03 Tháng 03, 2024

17:00
81
SVĐ Hòa Xuân
Quảng Nam
MerryLand Quy Nhơn Bình Định
FPT Play, TV360; HTV Thể Thao
KG: 3000 người
18:00
82
SVĐ 19/8 Nha Trang
Khánh Hòa
Hà Nội
FPT Play, TV360
KG: 6500 người
18:00
80
SVĐ Vinh
Sông Lam Nghệ An
Thép Xanh Nam Định
FPT Play, TV360
KG: 7000 người
19:15
83
SVĐ Hàng Đẫy
Công An Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
FPT Play, VTV5, TV360
KG: 10000 người
19:15
84
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
Becamex Bình Dương
FPT Play, TV360; HTV Keys
KG: 6000 người
Vòng 13 Giải VĐQG Night Wolf 2023/24

Thứ 6

08 Tháng 03, 2024

17:00
85
SVĐ Hà Tĩnh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Hải Phòng
FPT Play, TV 360
KG: 5000 người
18:00
86
SVĐ Thiên Trường
Thép Xanh Nam Định
Đông Á Thanh Hóa
HTV Thể thao, FPT Play, TV 360
KG: 18000 người
19:15
87
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
Quảng Nam
FPT Play, VTV5, TV360
KG: 5500 người

Thứ 7

09 Tháng 03, 2024

17:00
88
SVĐ Pleiku
LPBank Hoàng Anh Gia Lai
TP Hồ Chí Minh
HTV Thể thao, FPT Play, TV 360
KG: 5000 người
18:00
90
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
Sông Lam Nghệ An
FPT Play, TV360
KG: 4500 người
18:00
89
SVĐ Quy Nhơn
MerryLand Quy Nhơn Bình Định
Khánh Hòa
FPT Play, TV360
KG: 5000 người
19:15
91
SVĐ Hàng Đẫy
Thể Công – Viettel
Công An Hà Nội
FPT Play, VTV5, TV360
KG: 8000 người
Vòng 14 Giải VĐQG Night Wolf 2023/24

Thứ 7

30 Tháng 03, 2024

17:00
92
SVĐ Pleiku
LPBank Hoàng Anh Gia Lai
Khánh Hòa
FPT Play, TV360
KG: 5500 người
18:00
93
SVĐ Vinh
Sông Lam Nghệ An
Hải Phòng
FPT Play, VTV5, TV360
KG: 3000 người
19:15
94
SVĐ Hàng Đẫy
Thể Công – Viettel
Quảng Nam
FPT Play, TV360
KG: 4000 người

Chủ Nhật

31 Tháng 03, 2024

17:00
95
SVĐ Hà Tĩnh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Becamex Bình Dương
FPT Play, TV360
KG: 5000 người
18:00
97
SVĐ Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
Công An Hà Nội
HTV1, FPT Play, TV360
KG: 8000 người