Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định

Chủ Nhật , 03 tháng 12, 2023 - 17:00
SVĐ Hà Tĩnh

Thống kê cầu thủ

    14' Bàn Thắng [14] Rafaelson Bezerra Fernandes
    23' Thẻ Vàng [32] Douglas Coutinho Gomes de Souza
[3] Nguyễn Văn Hạnh Thẻ Vàng 25'    
[11] Trần Đình Tiến Bàn Thắng 29'    
[8] Bruno Edgar Silva Almeida Thẻ Vàng 32'    
    33' Thẻ Vàng [32] Ngô Đức Huy
    43' Bàn Thắng [14] Rafaelson Bezerra Fernandes
    44' Thẻ Vàng [10] Hendrio Araujo Dasilva
[91] Diallo Abdoulaye Bàn Thắng 49'    
    55' Bàn Thắng [9] Nguyễn Văn Toàn
[38] Nguyễn Ngọc Thắng Thẻ Vàng 57'    
    76' Thẻ Vàng [14] Rafaelson Bezerra Fernandes
    77' Bàn Thắng [7] Nguyễn Phong Hồng Duy
[28] Nguyễn Trung Học Thẻ Vàng 90' +1    
    90' +4 2TV (87+94) Thẻ Đỏ [8] Nguyễn Đình Sơn

Thông tin thêm

Đài truyền hình phát sóng
FPT Play
Khán giả (người)
6000
Mã trận
25

  • Trọng tài: Lê Vũ Linh
  • Trợ lý trọng tài 1: Phạm Hoài Tâm 
  • Trợ lý trọng tài 2: Nguyễn Thành Trung 
  • Trọng tài thứ tư: Hà Văn Thức
  • GSTĐ: Trần Anh Tuấn
  • GSTT: Nguyễn Tấn Hiền