Quyết định số 326 về việc Kỷ luật đối với cầu thủ Lê Tấn Tài

Quyết định kỷ luật đối với cầu thủ Lê Tấn Tài (số 7) của CLB Bóng đá XM Vicem Hải Phòng tại lượt trận thứ 20 VĐQG Eximbank 2013.

Điều 1: Phạt 5.000.000 đ (Năm triệu đồng) và đình chỉ thi đấu 02 (hai) trận kế tiếp đối với cầu thủ Lê Tấn Tài (số 7) của CLB Bóng đá XM Vicem Hải Phòng do vi phạm Điều 60 Quy định Kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trong trận đấu giữa CLB bóng đá SHB Đà Nẵng và CLB Bóng đá  XM Vicem Hải Phòng tại lượt trận thứ 20, ngày 18/8/2013 trên sân vận động Chi Lăng.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cầu thủ Lê Tấn Tài có trách nhiệm nộp tiền phạt theo quy định tại Điều 1 vào tài khoản của Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong vòng 15 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 3: BTC Giải bóng đá VĐQG Eximbank 2013, các đơn vị, cá nhân có liên quan, cầu thủ Lê Tấn Tài (số 7) và CLB Bóng đá XM Vicem Hải Phòng chịu thi hành Quyết định này.

                                                                                                                                     TRƯỞNG BAN KỶ LUẬT        
                                                                                                                                        Nguyễn Hải Hường           
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                      (đã ký)