Quyết định số 325 – Kỷ luật Câu lạc bộ bóng đá XM Vicem Hải Phòng

Điều 1: Phạt CLB Bóng đá Xi măng Vicem Hải Phòng 2.000.000đ (Hai triệu đồng) do có 05 cầu thủ bị thẻ vàng trong trận đấu giữa CLB bóng đá SHB Đà Nẵng và CLB bóng đá Xi măng Vicem Hải Phòng tại lượt trận thứ 20, ngày 18/8/2013 vi phạm điểm a khoản 1 Điều 46 Quy định Kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. CLB bóng đá Xi măng Vicem Hải Phòng có trách nhiệm nộp tiền phạt theo quy định tại Điều 1 vào tài khoản của Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong vòng 15 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 3: BTC giải  bóng đá VĐQG Eximbank 2013 và  CLB bóng đá Xi măng Vicem Hải Phòngchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                                                                                                                                            TRƯỞNG BAN             

                                                                                                                                         Nguyễn Hải Hường        
                                                                                                                                                   (đã ký)