Quyết định số 88 về việc kỷ luật CLB bóng đá TP Hồ Chí Minh


Điều 1: Cảnh cáo đối với BTC trận đấu của CLB bóng đá TP Hồ Chí Minh do vi phạm khoản 10 Điều 68 Quy định về Kỷ luật của LĐBĐVN trong trận đấu giữa CLB bóng đá TP Hồ Chí Minh và CLB bóng đá Huế tại lượt trận thứ 1, ngày 15/3/2014.

Điều 2: BTC giải bóng đá HNQG – Kienlong 2014 và CLB bóng đá TP Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                                                                                                                                   TRƯỞNG BAN KỶ LUẬT
                                                                                                                                        Nguyễn Hải Hường           
                                                                                                                                                   (đã ký)