Quyết định số 89 về việc kỷ luật CLB bóng đá XM Fico Tây Ninh


Điều 1: Phạt CLB bóng đá XM Fico Tây Ninh 2 triệu đồng do có 5 cầu thủ bị thẻ vàng trong trận đấu giữa CLB Sanna Khánh Hòa – BVN và CLB bóng đá XM Fico Tây Ninh tại lượt trận thứ 1, ngày 15/3/2014 vi phạm điểm a khoản 1 Điều 46 Quy định về Kỷ luật của LĐBĐVN.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. CLB bóng đá XM Fico Tây Ninh có trách nhiệm nộp tiền phạt theo Quy định tại Điều 1 vào tài khoản của Công ty CP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong vòng 15 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 3: BTC giải bóng đá HNQG – Kienlong 2014 và CLB bóng đá XM Fico Tây Ninh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                                                                                                                                   TRƯỞNG BAN KỶ LUẬT
                                                                                                                                        Nguyễn Hải Hường           
                                                                                                                                                   (đã ký)