Số liệu chuyên môn sau vòng 15 Night Wolf V.League 1 – 2023/24

Số liệu chuyên môn vòng 15 Night Wolf V.League 1 – 2023/24

Tổng số bàn thắng: 17 bàn; Trung bình 2,43 bàn/trận
Thẻ vàng: 24 thẻ; Trung bình 3,43 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 0 thẻ; Trung bình 0,0 thẻ/trận
Khán giả: 49.500 người; Trung bình: 7.071 người/trận.

Cụ thể các sân:

Sân Quảng Nam: 2.000
Sân Khánh Hoà: 6.000
Sân Bình Dương: 4.500
Sân Hàng Đẫy: 11.000
Sân Thống Nhất: 5.000
Sân Thiên Trường: 15.000
Sân Lạch Tray: 6.000

Số liệu chuyên môn sau vòng 15 Night Wolf V.League 1 – 2023/24

Tổng số bàn thắng: 263 bàn; Trung bình 2,50 bàn/trận
Thẻ vàng: 403 thẻ; Trung bình 2,50 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 21 thẻ; Trung bình 0,20 thẻ/trận
Khán giả: 662.900 người; Trung bình: 6.313 người/trận.