Số liệu chuyên môn sau vòng 13 Night Wolf V.League 1-2022

Số liệu chuyên môn vòng 13 Night Wolf V.League 1-2022

Tổng số bàn thắng: 16 bàn; Trung bình 2.67 bàn/trận
Thẻ vàng: 32 thẻ; Trung bình 5,33 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 0 thẻ; Trung bình 0,00 thẻ/trận
Khán giả: 40.000 người; Trung bình: 6.667 người/trận.

Cụ thể các sân:

Sân Pleiku: 10.000 người
Sân Hà Tĩnh: 5.000 người
Sân Hàng Đẫy (Viettel): 8.000 người
Sân Bình Dương: 7.000 người
Sân Bình Định: 7.000 người
Sân Thống Nhất (Sài Gòn)): 3.000 người

Số liệu chuyên môn sau vòng 13:

Tổng số bàn thắng: 179 bàn; Trung bình 2,29 bàn/trận
Thẻ vàng: 284 thẻ; Trung bình 3,64 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 10 thẻ; Trung bình 0,13 thẻ/trận
Khán giả: 505.000 người.