Số liệu chuyên môn sau vòng 18 Night Wolf V.League 1-2022

Số liệu chuyên môn vòng 18 Night Wolf V.League 1-2022

Tổng số bàn thắng: 14 bàn; Trung bình 2.33 bàn/trận
Thẻ vàng: 18 thẻ; Trung bình 3,00 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 1 thẻ; Trung bình 0,17 thẻ/trận
Khán giả: 35.000 người; Trung bình: 5.833 người/trận.

Cụ thể các sân:

Sân Hòa Xuân: 5.000 người
Sân Thiên Trường: 10.000 người
Sân Thống Nhất: 3.000 người
Sân Hà Tĩnh: 5.000 người
Sân Pleiku: 6.000 người
Sân Hàng Đẫy (Viettel): 6.000 người

Số liệu chuyên môn sau vòng 18:

Tổng số bàn thắng: 262 bàn; Trung bình 2,43 bàn/trận
Thẻ vàng: 362 thẻ; Trung bình 3,35 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 15 thẻ; Trung bình 0,14 thẻ/trận
Khán giả: 691.500 người.