Số liệu chuyên môn sau vòng 20 Night Wolf V.League 1-2022

Số liệu chuyên môn vòng 20 Night Wolf V.League 1-2022

Tổng số bàn thắng: 18 bàn; Trung bình 3.00 bàn/trận
Thẻ vàng: 18 thẻ; Trung bình 3,00 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 0 thẻ; Trung bình 0,00thẻ/trận
Khán giả: 25.000 người; Trung bình: 4.167 người/trận.

Cụ thể các sân:

Sân Hòa Xuân: 2.000 người
Sân Vinh: 2.000 người
Sân Quy Nhơn: 6.000 người
Sân Hàng Đẫy (Viettel): 5.000 người
Sân Lạch Tray: 5.000 người
Sân Thống Nhất (TPHCM): 5.000 người

Số liệu chuyên môn sau vòng 20:

Tổng số bàn thắng: 295 bàn; Trung bình 2,46 bàn/trận
Thẻ vàng: 406 thẻ; Trung bình 3,38 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 15 thẻ; Trung bình 0,13 thẻ/trận
Khán giả: 749.500 người.