Số liệu chuyên môn sau vòng 4 Night Wolf V.League 1-2023

Số liệu chuyên môn vòng 4 Night Wolf V.League 1-2023

Tổng số bàn thắng: 19 bàn; Trung bình 2.71 bàn/trận
Thẻ vàng: 19 thẻ; Trung bình 2,71 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 1 thẻ; Trung bình 0,14 thẻ/trận
Khán giả: 48.000 người; Trung bình: 6.857 người/trận.

Cụ thể các sân:

Sân Bình Dương: 4.000 người

Sân 19/8 Nha Trang: 5.000 người

Sân Hàng Đẫy: 8.000 người

Sân Hòa Xuân: 5.000 người

Sân Lạch Tray: 8.000 người

Sân Pleiku: 11.000 người

Sân Hàng Đẫy: 7.000 người

Số liệu chuyên môn sau vòng 4:

Tổng số bàn thắng: 63 bàn; Trung bình 2,25 bàn/trận
Thẻ vàng: 96 thẻ; Trung bình 3,43 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 2 thẻ; Trung bình 0,07 thẻ/trận
Khán giả: 200.000 người; Trung bình: 7.143 người/trận.