Highlights | SHB Đà Nẵng – TopenLand Bình Định | Rượt đuổi mãn nhãn, Rafaelson hoá người hùng