Thành lập Ban điều hành Giải Bóng đá Vô địch Quốc Gia – Nuti Café 2018

Ngày 8/3/2018, Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã ra quyết định số 14/QĐ-HĐQT-VPF chính thức thành lập Ban Điều hành Giải Bóng đá Vô địch Quốc Gia - Nuti Café 2018.

Theo đó, Các thành viên trong Ban Điều hành gồm có:

1. Trưởng Ban: Ông Trần Anh Tú, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VPF
2. Phó Trưởng Ban: Ông Nguyễn Minh Ngọc, Phó TGĐ Công ty VPF
3. Phó Trưởng Ban: Ông Trần Hoàng Việt, Phó TGĐ Công ty VPF
4. Phó Trưởng Ban: Ông Lê Hồng Thái, Chánh Văn Phòng Công ty VPF.
5. Phó Trưởng Ban: Ông Nguyễn Ngọc Thanh, Cục trưởng Cục tham mưu, tác chiến – K20, Bộ Công an.

Ngoài các Trưởng Ban và Phó Trưởng ban còn có  9 thành viên trong Ban điều hành là các Cán bộ nhân viên Công ty VPF và Đại diện lãnh đạo CLB FLC Thanh Hóa, CLB Quảng Nam và CLB  Sanna Khánh Hòa BVN.