Thông báo danh sách cầu thủ nghỉ thi đấu ở vòng 8 – Giải VĐQG TOYOTA 2017

Theo thông báo tổng hợp kết quả tại vòng vừa qua của giải VĐQG 2017, Ban tổ chức giải VĐQG - Toyota 2017 thông báo danh sách cầu thủ các CLB phải nghỉ thi đấu ở vòng thứ 8, cụ thể như sau:

Họ tên cầu thủ Số áo CLB Trận đấu phải nghỉ Lý do
CLB – CLB Ngày
Hoàng Văn Bình 9 FLC Thanh Hóa FLC Thanh Hóa – XSKT Cần Thơ 4/3 3 TV
Pape Omar Faye 20 FLC Thanh Hóa FLC Thanh Hóa – XSKT Cần Thơ 4/3 QĐ GQKN
Số 51
Phạm Thế Nhật 2 SLNA Sông Lam Nghệ An – Becamex
Bình Dương
5/3 QĐKL
Số 58
Trương Huỳnh Phú 19 Becamex Bình Dương Sông Lam Nghệ An – Becamex
Bình Dương
5/3 3 TV
Vương Quốc Trung 19 Hải Phòng Hải Phòng – Quảng Nam 5/3 3 TV
Lê Ngọc Nam 31 Hải Phòng Hải Phòng – Quảng Nam 5/3 Thẻ Đỏ (2TV)
Phan Thanh Hưng 19 Quảng Nam Hải Phòng – Quảng Nam 5/3 3 TV

Trưởng Ban tổ chức giải            
Nguyễn Minh Ngọc               
(đã ký)