Thông báo số 10 Giải VĐQG Wake-up 247-2019

Ngày 26/4/2019, BĐH Giải VĐQG Wake-up 247-2019 ban hành Thông báo số 10 với nội dung cụ thể như sau:

Liên quan đến nội dung Quyết định kỷ luật số 198/QĐ-LĐBĐVN, ngày 22/4/2019 của Ban kỷ luật LĐBĐVN về hình thức xử lý đối với BTC trận đấu CLB Hà Nội do để xảy ra tình trạng khán giả đốt pháo sáng nhiều lần trong sân vận động, không đảm bảo an ninh, an toàn, gây hoang mang, ảnh hưởng đến sức khỏe người khác tại trận đấu giữa CLB Hà Nội và CLB Hải Phòng thuộc vòng 6, ngày 21/4/2019 trên SVĐ Hàng Đẫy, Hà Nội; ngày 26/4/2019, Ban Giải quyết khiếu nại LĐBĐVN đã ban hành Quyết định số 203/QĐ-LĐBĐVN về việc giải quyết khiếu nại của CLB Hà Nội đối với Quyết định kỷ luật số 198/QĐ-LĐBĐVN nêu trên, cụ thể như sau:

“Điều 1: Hủy bỏ hình thức kỷ luật “Phạt BTC trận đấu CLB Hà Nội 70.000.000đ (Bảy mươi triệu đồng) và phải tổ chức trận đấu tiếp theo cho CLB Hà Nội trên sân nhà không có khán giả do để xảy ra tình trạng khán giả đốt pháo sáng nhiều lần trong sân vận động, không đảm bảo an ninh, an toàn, gây hoang mang, ảnh hưởng đến sức khỏe người khác trong trận đấu giữa hai CLB Bóng đá Hà Nội và Hải Phòng tại lượt trận thứ 6, ngày 21/4/2019 trên SVĐ Hàng Đẫy, Hà Nội” tại quyết định số 198/QĐ-LĐBĐVN, ngày 22/4/2019 của Ban kỷ luật LĐBĐVN.

Điều 2: Áp dụng hình thức kỷ luật: “Phạt BTC trận đấu CLB Hà Nội 70.000.000đ (Bảy mươi triệu đồng) do để xảy ra tình trạng khán giả đốt pháo sáng nhiều lần trong sân vận động, không đảm bảo an ninh, an toàn, gây hoang mang, ảnh hưởng đến sức khỏe người khác trong trận đấu giữa hai CLB Bóng đá Hà Nội và Hải Phòng tại lượt trận thứ 6, ngày 21/4/2019 trên SVĐ Hàng Đẫy, Hà Nội”

Điều 3: Quyết định nạy là quyết định cuối cùng và có hiệu lực từ ngày ký.”

Căn cứ nội dung quyết định số 203/QĐ-LĐBĐVN, ngày 26/4/2019 nêu trên, BĐH Giải đề nghị BTC trận đấu CLB Hà Nội, 2 CLB tham dự trận đấu, giám sát, trọng tài cùng các thành viên, bộ phận liên quan, nhanh chóng cập nhật thông tin, phối hợp chặt chẽ, kịp thời triển khai đầy đủ công tác chuẩn bị, đảm bảo cho trận đấu được tiến hành đúng kế hoạch và đạt kết quả tốt theo phương án tổ chức, thi đấu trên sân có khán giả như nội dung quyết định số 203/QĐ-LĐBĐVN đã ban hành.