01-01-2012 18:30
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
CLB Khatoco Khánh Hòa
14-01-2012 16:10
SVĐ Hàng Đẫy
Bóng Đá Hà Nội
CLB Khatoco Khánh Hòa
05-02-2012 16:10
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
CLB Khatoco Khánh Hòa
19-02-2012 16:10
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
CLB Khatoco Khánh Hòa
08-04-2012 17:00
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
CLB Khatoco Khánh Hòa
05-08-2012 18:00
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
CLB Khatoco Khánh Hòa
12-08-2012 16:10
SVĐ Thanh Hóa
Thanh Hóa
CLB Khatoco Khánh Hòa

CLB Khatoco Khánh Hòa

  • Địa chỉ:
  • Sức chứa: