Tổng hợp hình ảnh trận Siêu Cup Quốc Gia – PV Gas 2012

Hình ảnh của Ban tổ chức, hình ảnh do các phóng viên cung cấp đặc biệt là PV. Quang Thắng.