Vòng 21 giải Hạng Nhất Quốc Gia Bia Sao Vàng 2023/24:
Chùm ảnh SHB Đà Nẵng – PVF-CAND

SHB Đà Nẵng vô địch HNQG Bia Sao Vàng 2023/24 đầy thuyết phục.