Số liệu chuyên môn sau vòng 5 LS V.League 2-2022

Số liệu chuyên môn vòng 5:

Tổng số bàn thắng: 11 bàn; Trung bình 1,83 bàn/trận
Thẻ vàng: 25 thẻ; Trung bình 4,17 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 0 thẻ
Khán giả: 6.200 người; Trung bình 1.033 người/trận, cụ thể:
Sân Việt Trì: 1.000 người
Sân Thanh Trì: 800 người
Sân Bà Rịa: 2.000 người
Sân Ninh Bình: 1.000 người
Sân Long An: 400 người
Sân PVF: 1.000 người.

Số liệu chuyên môn sau vòng 5:

Tổng số bàn thắng: 62 bàn; Trung bình 2,07 bàn/trận
Thẻ vàng: 125 thẻ; Trung bình 4,17 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 6 thẻ; Trung bình 0,20 thẻ/trận
Khán giả: 37.700 người.