Quyết định ban hành Lịch thi đấu Giải Cúp Quốc gia 2023

– Căn cứ Quy chế Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam hiện hành;
– Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (Công ty VPF);
– Căn cứ kết quả Lễ bốc thăm, xếp lịch thi đấu Giải bóng đá Cúp Quốc gia 2023 (ngày 22/02/2023 tại Hà Nội) và Kế hoạch tổ chức các giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia 2023 đã được Hội Đồng Quản trị Công ty VPF và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thống nhất, thông qua;
Xét đề nghị của Phòng Tổ chức thi đấu và Văn phòng Công ty VPF,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành Kết quả bốc thăm và Lịch thi đấu Giải bóng đá Cúp Quốc gia 2023 kèm theo quyết định này, bao gồm: Lịch thi đấu chính thức của Vòng Loại và Lịch mã số dự kiến từ Vòng 1/8 đến Chung kết. Lịch thi đấu chính thức kể từ Vòng 1/8 của Giải sẽ do Ban Tổ chức Giải xem xét, thông báo sau khi kết thúc mỗi vòng đấu trước đó căn cứ theo kết quả thi đấu của các CLB, kế hoạch tổ chức thi đấu và Lịch mã số dự kiến đã ban hành.

 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Ban Tổ chức Giải, các phòng ban chức năng Công ty VPF, Câu lạc bộ
tham dự Giải, giám sát, trọng tài cùng các đơn vị, thành viên liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.

2023-03-01 QD 08 Quyet dinh vv ban hanh Lich thi dau giai CQG 2023