Thông báo họp báo trước trận đấu Sài Gòn – Viettel vòng 10 Giải VĐQG Wake-up 247-2019

BĐH Giải VĐQG Wake-up 247-2019 thông báo trận đấu được lựa chọn tổ chức Họp báo trước trận đấu, cụ thể

Trận đấu Thời gian họp báo Thời gian thi đấu
Sài Gòn – Viettel 16h ngày 17/5/2019 19h00 ngày 18/5/2019