Thông báo về việc họp báo trước trận đấu Hà Nội – Than Quảng Ninh

Ngày 2102/2019, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam có thông báo chính thức về việc họp báo trước trận đấu Hà Nội – Than Quảng Ninh.